Eesti keeles

Publications up to 2004

Research group of spoken Estonian

By years

2004

 1. Hennoste, T., M. Koit, K. Strandson, A. Rääbis, M. Valdisoo, E. Vutt Küsimuste ja direktiivide märgendamine eestikeelsetes infodialoogides. Toimiv keel II. Töid rakenduslingvistika alalt. Toim. M.-M. Sepper, J. Lepasaar. Tallinn, TPÜ kirjastus, 2004, lk. 138-154.
 2. Gerassimenko, O., T. Hennoste, M. Koit, A. Rääbis, K. Strandson, M. Valdisoo, E. Vutt Annotated Dialogue Corpus as a Language Resource: An Experience of Building the Estonian Dialogue Corpus. Proceedings of the First Baltic Conference Human Language Technologies: the Baltic Perspective, Riga, April 21-22, 2004, lk. 150-155.
 3. Gerassimenko, O., T. Hennoste, M. Koit, A. Rääbis Other-Initiated Self-Repairs in Estonian Information Dialogues: Solving Communication Problems in Cooperation. Proceedings of the 5th SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue, Cambridge, April 30 - May 1, 2004. Ed-s M. Strube, C. Sidner. lk. 39-42.
 4. Vider, K. and Kahusk, N. HLT makes sense in Word Sense Disambiguation of Estonian The First Baltic Conference Human Language Technologies: The Baltic Perspective Riga, Latvija 2004 lk. 174-178
 5. Rääbis, A. Küsimus Mis sa teed? telefonivestluses. Keel ja Kirjandus 2004, nr. 5 (ilmumas)
 6. Rääbis, A. Participation framework in calls to radio phone-in programmes. Grammar and Context - New Approaches to the Uralic Languages. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Finnugor Tanszék Budapest, 4.-7.04 2004, Abstracts, lk. 21
 7. H. Uibo Syntactically annotated corpora of Estonian In: The First Baltic Conference "Human Language Technology - the Baltic Perspective", Riga, Latvia, April 21-22, 2004, pp. 45-48.

2003

 1. Hennoste, T., M. Koit, A. Rääbis, K. Strandson, M. Valdisoo, E. Vutt Directives in Estonian Information Dialogues. Text, Speech and Dialogue. Proceedings of the 6th International Conference, TSD 2003, České Budějovice, Czech Republic, September 8-12, 2003. Ed-s V. Matoušek, P. Mautner. Springer, lk. 406-411
 2. Hennoste, T., M. Koit, A. Rääbis, K. Strandson, M. Valdisoo, E. Vutt Developing a Typology of Dialogue Acts: Some Boundary Problems. Proceedings of the 4th SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue, Sapporo, Japan, July 5-6, 2003, lk. 226-235
 3. Hennoste, T., M. Koit, A. Rääbis, K. Strandson, M. Valdisoo, E. Vutt Developing a Typology of Dialogue Acts: Tagging Estonian Dialogue Corpus. DiaBruck 2003. Proceedings of the 7th Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue. Ed-s I. Kruijff-Korbayová, C. Kosny Saarland University, Saarbrücken 2003, lk. 181-182
 4. Kaalep, H-J., Muischnek, K. Inconsistent Selectional Criteria in Semi-automatic Multi-word Unit Extraction. COMPLEX 2003, 7th Conference on Computational Lexicography and Corpus Research, Ed. By F. Kiefer, J.Pajzs, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest 2003, lk. 27-36 rtf file, pdf file, postscript file
 5. Rääbis, A. Olukorda kontrollivad küsimused telefonivestluse alguses. VIRSU. Viro ja suomi: kohdekielet kontrastissa. Toim. P. Muikku-Werner, H. Remes. Lähivertailuja 13, Joensuu 2003 lk. 236-246
 6. H. Asser, H.-J. Kaalep, S. Linnas, J. Mikk, K. Muischnek, M. Songe, H. Uibo Õpikute keerukuse analüüs arvutitel. Toimiv keel II. Töid rakenduslingvistika alalt. Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 3. TPÜ 2003, lk. 72-84.
 7. K. Müürisep, T. Puolakainen, K. Muischnek, M. Koit, T. Roosmaa, H. Uibo A New Language for Constraint Grammar: Estonian. International Conference "Recent Advances in Natural Language Processing". Proceedings. Borovets, Bulgaria, 10-12 September 2003, pp. 304-310.
 8. T. Roosmaa, M. Koit, K. Muischnek, K. Müürisep, T. Puolakainen, H. Uibo Eesti keele arvutigrammatika: mis on tehtud ja kuidas edasi? Keel ja Kirjandus 3/2003, lk. 192-209.

2002

 1. Kaalep, H-J., Muischnek, K. Eesti kirjakeele sagedussõnastik. TÜ kirjastus, Tartu 2002, 205 lk
 2. Kaalep, H-J., Muischnek, K. Using the Text Corpus to Create a Comprehensive List of Phrasal Verbs Proceedings LREC 2002. Third Intern. Conf. on Language Resources and Evaluation. M.G. Rodrķguez, C.P. Suarez Araujo 1. kd Vol. 1 lk. 101-105 pp. 101-105 doc file, pdf file, postscript file
 3. Kaalep, H-J., Muischnek, K. Püsiühendite leidmine teksti abil. Kogumikus Tähendusepüüdja Catcher of the Meaning”, TÜ üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 3, Tartu 2002, lk. 172-184 Toimetamata variant: doc file, pdf file, postscript file
 4. Kaalep, H-J., Muischnek, K. Püsiühendite leidmine suurtest tekstikorpustest. Konverentsi "Rakenduslingvistika Eestis" materjalid. Ilmumas. rtf file, pdf file, postscript file
 5. Dias, G., Kaalep, H-J. Automatic Extraction of Multiword Units for Estonian: Phrasal Verbs. In: H.Metslang, M.Rannut (eds) Languages in Development, Lincom-Europa, München, Linguistic Edition 41 2002 doc file, pdf file, postscript file
 6. Kahusk, Neeme A Lexicographer's Tool for Word Sense Tagging According to WordNet Proceedings of Workshop on Wordnet Structures and Standardisation, and how these Affect Wordnet Applications and Evaluation; Third International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2002). Toim. D. N. Christodoulakis, C. Kunze, L. Lemnitzer. ELRA, Las Palmas de Gran Canaria 2002 lk. 1-7
 7. F.Rinaldi, J.Dowdall, M.Hess, K.Kaljurand, M.Koit, N.Kahusk, K.Vider Terminology as Knowledge in Answer Extraction TKE-2002, Nancy, France, 2002 pp. 107-112.
 8. J.Dowdall, M.Hess, N.Kahusk, K.Kaljurand, M.Koit, F.Rinaldi, K.Vider Technical Terminology as a Critical Resource. Proc. LREC-2002, Las Palmas, 2002, Vol. VI, pp. 1897-1903.
 9. Kahusk, N., Vider, K. Estonian WordNet Benefits from Word Sense Disambiguation Kogumikus Proceedings of the 1st International Global WordNet Conference Central Institute of Indian Languages, Mysore, India, 2002, lk. 26-31
 10. Orav, H, Vider, K. Kas tesaurus ja tekstid lähevad kasutuses kokku? Kogumikus Tähendusepüüdja TÜ üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 3, Tartu 2002, lk. 297-303
 11. Orav, H Adjectives in wordnet-type thesaurus: Estonian experience Kogumikus Proceedings of the 1st International Global WordNet Conference , Central Institute of Indian Languages , Mysore, India, 2002, lk. 22-25
 12. Rääbis, A. Ametliku telefonikõne lõpetamine: kuidas helistaja lõpetamise algatab. Emakeele Seltsi aastaraamat 47 2002, lk. 107-125
 13. Rääbis, A. How are you-sequence in Estonian telephone conversation International Conference on Conversation Analysis ICCA-02 Copenhagen, 17-21 May 2002, Abstracts, lk. 138
 14. Uibo, H. Experimental Two-Level Morphology of Estonian. In: LREC 2002. Proceedings of the third International Conference on Language Resources and Evaluation Las Palmas de Gran Canaria, Spain, May 29-31, 2002. Volume III, pp. 1012 - 1015.
 15. Vider, Kadri Notes about labelling semantic relations in Estonian WordNet Proceedings of Workshop on Wordnet Structures and Standardisation, and how these Affect Wordnet Applications and Evaluation; Third International Conference on Language Resources; Third International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2002). Toim. D. N. Christodoulakis, C. Kunze, L. Lemnitzer. ELRA, Las Palmas de Gran Canaria 2002 lk. 56-59

2001

 1. Dias, G., Kaalep, H-J., Muischnek, K. Automatic Extraction of Verb Phrases from Annotated Corpora: A Linguistic Evaluation for Estonian Association for Computational Linguistics. 39th Annual Meeting and 10th Conference of the European Chapter. Workshop proceedings: Collocation: Computational Extraction, Analysis and Exploitation Institut de Recherche en Informatique de Toulouse and Universite des Sciences Sociales. Toulouse, France, 2001, lk. 47-53. doc file, pdf file, postscript file
 2. Dias, G., Kaalep, H-J., Muischnek, K. Automatic Extraction of Verbal Locutions for Estonian: Validating Results with Pre-existing Phrasal Lexicons. Teoses COMPLEX 2001. 6th Conference on Computational Lexicography and Corpus Research "Computational Lexicography and New EU Languages". Centre for Corpus Linguistics. Department of English. University of Birmingham 2001, lk. 75-82.doc file, pdf file, postscript file
 3. Kahusk, N., Orav, H., Õim, H. Sensiting Inflectionality: Estonian Task for SENSEVAL-2 Kogumikus Proceedings of SENSEVAL-2 Second International Workshop on Evaluating Word Sense Disambiguation Systems 2001, lk. 25-28
 4. T.Roosmaa, M.Koit, K.Muischnek, K.Müürisep, T.Puolakainen, H.Uibo Eesti keele formaalne grammatika. TÜ, Arvutiteaduse instituut, 2001, 135 lk. ISBN 9985-4-0229-4
 5. Vider, Kadri Eesti keele tesaurus - teooria ja tegelikkus Leksikograafiaseminar "Sõna tänapäeva maailmas" Leksikografinen seminaari "Sanat nykymaailmassa". Ettekannete kogumik. Toim. M. Langemets. Eesti Keele Instituudi toimetised 9. Tallinn 2001 lk 134-156

2000

 1. H.-J. Kaalep, K. Muischnek, K. Müürisep, A. Rääbis, K. Habicht. Kas tegelik tekst allub eesti keele morfoloogilistele kirjeldustele? Eesti kirjakeele testkorpuse morfosüntaktilise märgendamise kogemusest. Keel ja Kirjandus 9 2000, lk. 623-633 doc file, pdf file, postscript file
 2. Heiki-Jaan Kaalep, Tarmo Vaino. Teksti täielik morfoloogiline analüüs lingvisti töövahendite komplektis. Kogumikus " Arvutuslingvistikalt inimesele" Tartu 2000 lk 87 - 99Toimetamata variant: doc file, pdf file, postscript file
 3. Tiit Hennoste, Heiki-Jaan Kaalep, Kadri Muischnek, Leho Paldre, Tarmo Vaino. The Tartu University Corpus of Estonian Literary Language. Congressus Nonus Fenno-Ugristarum Pars IV, lk 337-344, Tartu 2001. Toimetamata variant: doc file, pdf file, postscript file
 4. Heiki-Jaan Kaalep, Tarmo Vaino. Complete Morphological Analysis in the Linguist’s Toolbox. Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum Pars V, lk 9-16, Tartu 2001. Toimetamata variant: doc file, pdf file, postscript file
 5. Neeme Kahusk, Kaarel Kaljurand, Mare Koit, Kadri Vider Kasutajaliides info hankimiseks elektroonilisest käsiraamatust: Zürichi ja Tartu ühisprojekt. Kogumikus Arvutuslingvistikalt inimesele Tartu 2000 lk. 167-182
 6. Orav, H Adjektiivid kui semantiline probleem: wordnet-tüüpi tesauruste koostamise kogemused Kogumikus Arvutuslingvistikalt inimesele Tartu 2000 lk 153-166
 7. Kadri Vider, Neeme Kahusk, Heili Orav, Haldur Õim, Leho Paldre Eesti keele tesaurus Kogumikus Arvutuslingvistikalt inimesele Tartu 2000 lk 127-152
 8. Orav, H., Vider, K. Estonian WordNet. Kogumikus Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum. 7.-13.8.2000 Tartu. Pars V. Dissertationes sectionum: Linguistica II. lk. 490-497
 9. Rääbis, A. Telefonivestluse sissejuhatus. Keel ja Kirjandus 2000 6, lk. 409-418
 10. Rääbis, A., R. Vellerind Müügiläbirääkimised kui institutsionaalne dialoog. Eesti keele allkeeled. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 16, 2000 lk. 148-173
 11. Muischnek, K., K. Müürisep, H. Orav, A. Rääbis, H. Uibo Süntaktiline märgendamine - arvutiga ja käsitsi. Arvutuslingvistikalt inimesele. Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 1, 2000 lk. 219-243
 12. Muischnek, K., K. Müürisep, H. Orav, A. Rääbis, H. Uibo Süntaktiline märgendamine - arvutiga ja käsitsi. Arvutuslingvistikalt inimesele. Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 1, 2000 lk. 219-243
 13. Heli Uibo Kahetasemeline morfoloogiamudel eesti keele arvutimorfoloogia alusena. TÜ üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 1: Arvutuslingvistikalt inimesele. (Toim. T. Hennoste) Tartu 2000. Lk. 37-72.
 14. H. Uibo On Using the Two-level Model as the Basis of Morphological Analysis and Synthesis of Estonian. In: NODALIDA '99. Proceedings from the 12th "Nordiske datalingvistikkdager". Trondheim, 9-10 December, 1999. Ed. by Torbj¸rn Nordgård. Trondheim: Department of Linguistics, NTNU, pp. 228-242.
 15. H. Uibo. The Experimental Estonian Two-Level Morphology. In: CLIP (ComputerLinguistikinformationsplatform), Ausgabe 8 (Sommersemester 2000), Fachverein Computerlinguistik, Institut für Informatik, Universität Zürich, pp. 14-16.

1999

 1. Heiki-Jaan Kaalep Eesti keele ressursside loomine ja kasutamine keeletehnoloogilises arendustöös. Diss. phil. Estonicae univ. Tartuensis. TÜ Kirjastus 1999 doc file, pdf file, postscript file
 2. Leho Paldre, Heiki-Jaan Kaalep, Tarmo Vaino. Unix as the Interface of an On-line Text Corpus. Proceedings of the Workshop: Multilingual Language Technologies, Ljubljana, 1999. doc file, pdf file, postscript file
 3. Rääbis, A. Telefonivestluse sissejuhatus. Magistritöö. Tartu Ülikool 1999 käsikiri
 4. Mikk J., Uibo H., Elts J. Word Length as an Indicator of Semantic Complexity. In: Uhlirova, Wimmer, Altmann, Köhler [Hrsg.]: Text as a Linguistic Paradigm: Levels, Constituents, Constructs. Festschrift in honour of Ledek Hrebicek. Wissenschaftlicher Verlag Trier 1999. 187-195.
 5. Heli Uibo Eesti keele sõnavormide arvutianalüüs ja -süntees kahetasemelist morfoloogiamudelit rakendades. Magistritöö. Tartu Ülikool, Matemaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, 1999.
 6. Vider, Kadri Sagedasemad eesti verbid semantilises andmebaasis Tartu Ülikool, 1999. TÜ magistritöö. (Käsikiri, säilitatakse üldkeeleteaduse õppetoolis.)

1998

 1. Heiki-Jaan Kaalep. Tekstikorpuse abil loodud eesti keele morfoloogiaanalüsaator. Keel ja Kirjandus 1 1998, lk 22-29. Toimetamata versioon: rtf file, pdf file, postscript file
 2. Heiki-Jaan Kaalep, Tarmo Vaino. Kas vale meetodiga õiged tulemused? Statistkale tuginev eesti keele morfoloogiline ühestamine. Keel ja Kirjandus 1 1998, lk 30-38. Toimetamata versioon: rtf file, pdf file, postscript file
 3. Ludmila Dimitrova, Tomaz Erjavec, Nancy Ide, Heiki-Jaan Kaalep, Vladimir Petkevic, Dan Tufis. Multext-East: Parallel and Comparable Corpora and Lexicons for Six Central and Eastern European languages. COLING-ACL '98, Proceedings of the Conference, 1, lk. 315-319 pdf file.
 4. Heiki-Jaan Kaalep, Rene Prillop, Epp Ehasalu. The Role of Internet in Creating, Financing and Integrating Language Resources. Proceedings of the First International Conference on Language Resources and Evaluation. Granada, 1998. 2, lk 1149-1152. doc file, pdf file, postscript file
 5. Orav, H., Vider, K. Sõna tasandilt mõiste ruumi Keel ja Kirjandus 1 1998 lk. 57-64
 6. Orav, H. Eesti keele direktiivverbide semantilise välja struktuur tesaurusena (Magistritöö) Tartu 1998
 7. H. Uibo Kahetasemeline morfoloogiamudel ja eesti keel Keel ja Kirjandus 1/1998, lk. 13-21.

Before 1997

 1. Heiki-Jaan Kaalep. An Estonian Morphological Analyser and the Impact of a Corpus on Its Development. Computers and the Humanities 31 lk. 115-133, 1997. rtf file, pdf file, postscript file
 2. Heiki-Jaan Kaalep. Toetus eesti keelele tema olelusvõitluses: Ü. Viksi Väike vormisõnastik. Keel ja kirjandus 7 1994, lk. 439-441 rtf file, html file.
 3. Uibo, H Computer Readability Analysis of Estonian Texts. In: Proceedings of the Dept of Education, University of Tartu No 3: "Family and Textbooks". Tartu 1995. pp. 96-114.
 4. Kadri Vider 2-3-aastaste eesti laste sõnavara TÜ Bakalaureusetöö. (Käsikiri, säilitatakse üldkeeleteaduse õppetoolis.) 1995

Collections of papers

 1. T. Hennoste (toim.) Arvutuslingvistikalt inimesele Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 1 TÜ kirjastus Tartu 2000
 2. R. Pajusalu, T. Hennoste (toim.) Tähendusepüüdja. Pühendusteos professor Haldur Õimu 60. sünnipäevaks Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 3 TÜ kirjastus Tartu 2002

Masters' and Bachelors' theses

Masters' theses

 1. Rääbis, Andriela Telefonivestluse sissejuhatus Magistritöö. Tartu Ülikool 1999 käsikiri
 2. Uibo, Heli Eesti keele sõnavormide arvutianalüüs ja -süntees kahetasemelist morfoloogiamudelit rakendades. Magistritöö. Tartu Ülikool, Matemaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, 1999.
 3. Vider, Kadri Sagedasemad eesti verbid semantilises andmebaasis Tartu Ülikool, 1999. TÜ magistritöö. (Käsikiri, säilitatakse üldkeeleteaduse õppetoolis.)
 4. Orav, Heili Eesti keele direktiivverbide semantilise välja struktuur tesaurusena (Magistritöö) Tartu 1998

Bachelors' theses

 1. Vider, Kadri 2-3-aastaste eesti laste sõnavara TÜ Bakalaureusetöö. (Käsikiri, säilitatakse üldkeeleteaduse õppetoolis.) 1995
 2. Kerner, Kadri Sõnatähendused tekstides ja tesauruses ühestajate erimeelsuste põhjal TÜ Bakalaureusetöö. (Käsikiri, säilitatakse üldkeeleteaduse õppetoolis.) 2004

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Webmaster    Last modified: December 30 2022 11:14:15.