English

Tartu Ülikooli suulise kõne uurimisrühm

Suulise kõne uurimisrühm tegutseb Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli juures alates 1997. aastast. Rühma tegevust toetab Eesti Teadusfondi grant 3105. Rühma kuulub praegu viis inimest. Rühm tegeleb eesti suulise kõne lindistamise, litereerimise ja uurimisega. Üheks eesmärgiks on koostada suulise kõne korpus, mis oleks piisavalt mahukas ning sisaldaks erinevat tüüpi suulisi tekste.

Suuliste tekstide kirjapanekul kasutame Jeffersoni transkriptsiooni. Samuti kuulub iga teksti juurde taustakirjeldus, mis sisaldab tähtsamaid andmeid lindistussituatsiooni ja kõnelejate kohta.

Korpus on mõeldud teaduslikel eesmärkidel kasutamiseks. Kui soovid meie kogutud linte ja litereeringuid kasutada, tuleb võtta ühendust telefonil (+372) 7 376 163 ja 375 941 või e-maili teel olga.gerassimenko@ut.ee. Ühtlasi tuleb täita ka konfidentsiaalsuskohustus, milles on toodud lintide ja litereeringute kasutamise tingimused.