English

Taustakirjeldus

Taustakirjelduses on toodud info lindistussituatsiooni ja kõneleja kohta. Taustakirjeldus  on vajalik selleks, et mõista, millised tegurid võivad inimese kõnet igas konkreetses suhtlussituatsioonis mõjutada. Oleme koostanud lühikese kava, mis hõlbustab taustainfo kogumist ning kirjapanekut ning ühtlasi osutab, milliseid tegureid tuleks lindustussituatsioonis tähele panna.

Taustakirjelduskava