English

Ülevaade korpusest
Korpuse ülesehitus ja iseloomustus
 

Suulise kõne korpuse hetkeseis
seisuga aprill 2008
 

Sõnavormide sagedussõnastik
Umbes 1100 sagedasemat sõnavormi, mida tekstides esines vähemalt 10 korral

Kokkuhäälduste sagedussõnastik
Sagedasemad kokkuhääldatud sõnad, mida tekstides esines vähemalt 8 korda

Sagedasemad bigrammid
Sagedasemad bigrammid, mida esines vähemalt 12 korda

Sagedasemad trigrammid
Sagedasemad trigrammid, mida esines tekstides vähemalt 10 korda