English

Table of Contents

Eesti Wordneti päring

Eesti Wordneti päringut saab esitada TEKSauruse või WordTies vahendusel.

Mis on wordnet?

Wordneti tüüpi tesauruse põhiühik on sünonüümihulk (ka sünohulk). See koosneb kõigist ühte ja sama mõistet väljendavatest sõnadest (või sõnaühenditest). Kõik sünohulga liikmed on ühest sõnaliigist. Kõige lihtsamal juhtumil sisaldab sünohulk ainult ühe sõna, siis ei ole sõnal ühtegi sünonüümi (antud mõistet saab väljendada ainult ühe sõnaga).

Sünohulgad on on ühendatud viidetega, mis vastavad mõistetevahelistele semantilistele või leksikaalsetele suhetele. Kõige olulisemad suhted on hüponüümia ja hüperonüümia, kuid sageli on märgitud ka meronüümia, holonüümia, antonüüma, põhjus- ja rollishuted, tuletussuhted.

Mis on eesti wordnet?

Eesti wordnet on üles ehitatud wordneti teooriale tuginedes, me oleme kasutanud Princetoni WordNeti ja EuroWordNeti põhimõtteid.

EstWN sisaldab umbes 65 000 mõistet (ligikaudu 100 000 sõna) ja 200 000 suhet. Töö eesti wordneti kallal veel käib.

Eesti wordnetis leidub nimisõnu, verbe, adjektiive ja adverbe, ka mitmesõnalisi ühendeid. Kõik mõisted on ühendatud keeltevahelise indeksi (ILI) abil Princetoni (ingliskeelse) wordnetiga.

Sõnatähenduste ühestamise katsed on näidanud, et eesti keele põhisõnavara on eesti wordnetis kaetud.

Allalaadimine

Semantilised suhted

Suhte märgend EWNsEestikeelne vasteNäide
antonymvastand on'lubama' vastand on 'keelama'
be_in_stateon seisundis'värv, värvus' on seisundis 'värviline'
belongs_to_classkuulub klassi (kasutatakse pärisnime ühendamiseks mõistega)'Aleksander' kuulub klassi 'mees'
causespõhjustablubama põhjustab loa
fuzzynymon hägusalt seotudkord, puhk on hägusalt seotud momendiga
has_holo_locationon osa kohastülikool on osa ülikoolilinnast
has_holo_madeofon osa materjalistpuit on osa puust
has_holo_memberon liigeliige on kollektiivi liige
has_holo_parton osakoht on osa ruumist
has_holo_portionon annusmõte on annus mõttetegevusest
has_holonymon osaühik on osa hulgast
has_hyperonymon teatud viisil [v]; on teatud liiki [n]lubama on teatud viisil soostuma; volitus on teatud liiki luba
has_hyponymüks viis on [v]; üks liik on [n]soostuma üks viis on lubama; loa üks liik on volitus
has_instanceesindaja onmehe esindaja on Aleksander
has_mero_locationüks osa (kohast) onülikoolilinna üks osa on ülikool
has_mero_madeofüks osa (materjalist) onpuu üks osa on puit
has_mero_memberliige onkollektiivi liige on liige
has_mero_partosa onruumi osa on koht
has_mero_portionüks annus onmõttetegevuse üks annus on mõte
has_meronymosa onhulga osa on ühik
has_subeventosasündmus onotsustama osasündmus on arvama
has_xpos_hyperonymon teatud viisil [v]; on teatud liiki [n] (kasutatakse erinevate sõnaliikide puhul)taotlema on teatud viisil suhtlus
has_xpos_hyponymüks viis on [v]; üks liik on [n] (kasutatakse erinevate sõnaliikide puhul)suhtluse üks viis on mõjutama
involvedkaasnebpüsima kaasneb seisund; teavet andma kaasneb informatsioon
involved_agentkaasneb tegijakõnelema kaasneb tegija kõneleja
involved_instrumentkaasneb vahendkäskima kaasneb vahend mõjujõud
involved_locationkaasneb kohtasuma kaasneb koht koht, paik
involved_patientkaasneb tegevusobjekträäkima kaasneb tegevusobjekt kuulaja
involved_target_directionkaasneb tegevuse sihtkohtminema kaasneb tegevuse sihtkoht koht
is_caused_byon põhjustatudluba on põhjustatud lubama
is_subevent_ofon osasündmusarvama on osasüdnmus otsustama
near_antonympeaaegu vastand onsaabuma peaaegu vastand on minema
near_synonympeaaegu samatähenduslik onkatma peaaegu samatähenduslik on varjama
rolemängib rolliteadmine mängib rolli teadma
role_agentmängib tegijana rollikõneleja mängib tegijana rolli kõnelema
role_instrumentmängib vahendina rollimeelitus mängib vahendina rolli ahvatlema
role_locationmängib kohana rollikoht, paik mängib rolli asuma
role_patientmängib tegevusobjektina rolliarv mängib tegevusobjektina rolli korrutama
role_target_directionmängib tegevuse sihtkohana rollikoht mängib tegevuse sihtkohana rolli minema
state_ofon seisundiksvärviline on seisundiks värv, värvus
xpos_fuzzynymon hägusalt seotud (erinevad sõnaliigid)õis on hägusalt seotud õitsema
xpos_near_antonympeaaegu vastand on (erinevad sõnaliigid)küsimus peaaegu vastand on vastama
xpos_near_synonympeaaegu samatähenduslik on (erinevad sõnaliigid)liikuma peaaegu samatähenduslik on kulgemine

Leksikaalsed allikad

https://www.eki.ee/dict/ekss/

Seis

Sünohulgad ja leksikaalsed üksused

Sünohulkade arv sõnaliigi kohta (versioon kb69a)
sõnaliikSünohulkade arv
adjektiive (a)3076
adverbe (b)2244
nimisõnu (n)54449
tegusõnu (v)5748
kokku65517
Leksikaalsete üksuste arv sõnaliigi kohta (versioon kb69a)
sõnaliikLiteralide arv
ajektiive (a)8173
adverbe (b)4790
nimisõnu (n)83487
tegusõnu (v)11093
kokku107543

Semantilised suhted

Semantiliste suhete arv (versioon kb69a)
SuheArv
antonym2340
be_in_state1305
causes1702
derivation14
fuzzynym18306
has_derived961
has_holo_location490
has_holo_madeof1194
has_holo_member499
has_holonym2144
has_holo_part2723
has_holo_portion44
has_hyperonym56424
has_hyponym56424
has_mero_location490
has_mero_madeof1194
has_mero_member499
has_meronym2144
has_mero_part2723
has_mero_portion44
has_subevent85
has_xpos_hyperonym4908
has_xpos_hyponym4908
involved2589
involved_agent4262
involved_direction3
involved_instrument511
involved_location574
involved_manner40
involved_patient193
involved_source_direction12
involved_target_direction34
is_caused_by1702
is_derived_from961
is_subevent_of85
near_antonym4538
near_synonym13030
role2589
role_agent4262
role_direction3
role_instrument511
role_location574
role_manner40
role_patient193
role_source_direction12
role_target_direction34
state_of1305
xpos_fuzzynym2016
xpos_near_antonym42
xpos_near_synonym1388
kokku203068
Keeltevaheliste suhete (ILI) arv (versioon kb69a)
ILI suhearv
eq_be_in_state870
eq_causes311
eq_generalization13
eq_has_holonym1903
eq_has_hyperonym30099
eq_has_hyponym706
eq_has_meronym1278
eq_has_subevent3
eq_involved1160
eq_is_caused_by346
eq_is_state_of569
eq_is_subevent_of18
eq_metonym3
eq_near_synonym9112
eq_role3487
eq_synonym20237
kokku70115

Publikatsioonid

Veebiviited

Tegijad

Former participants: Riin Kirt, Andrus Karjus, Marju Taukar, Kaisa Hunt, Nele Salveste, Olga-Anniki Villem, Maarja-Liisa Pilvik

Rahaline toetus

Projekti on toetatud rahliselt:

Kontakt


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Veebisepp   Viimati muudetud: N, 11. oktoober 2018 20:09 UTC.