English

Table of Contents

Eesti Wordneti päring

Eesti Wordneti päringut saab esitada päringusüsteemi TEKSauruse või WordTies vahendusel.

Mis on wordnet?

Wordneti tüüpi tesauruse põhiühik on sünonüümihulk (ka sünohulk). See koosneb kõigist ühte ja sama mõistet väljendavatest sõnadest (või sõnaühenditest). Kõik sünohulga liikmed on ühest sõnaliigist. Kõige lihtsamal juhtumil sisaldab sünohulk ainult ühe sõna, siis ei ole sõnal ühtegi sünonüümi (antud mõistet saab väljendada ainult ühe sõnaga).

Sünohulgad on on ühendatud viidetega, mis vastavad mõistetevahelistele semantilistele või leksikaalsetele suhetele. Kõige olulisemad suhted on hüponüümia ja hüperonüümia, kuid sageli on märgitud ka meronüümia, holonüümia, antonüüma, põhjus- ja rollisuhted, tuletussuhted.

Mis on Eesti Wordnet?

Eesti Wordnet (EstWN) on üles ehitatud Princetoni WordNeti ja EuroWordNeti põhimõtteid järgides.

EstWN sisaldab üle 91 700 mõiste (ligikaudu 148 000 sõna) ja 306 000 suhte (oktoober 2021). Töö Eesti Wordneti kallal veel käib.

EsrWNis leidub nimisõnu, verbe, adjektiive ja adverbe, ka mitmesõnalisi ühendeid. Kõik mõisted on ühendatud keeltevahelise indeksi (ILI) abil Princetoni (ingliskeelse) wordnetiga.

Sõnatähenduste ühestamise katsed on näidanud, et eesti keele põhisõnavara on EstWNs kaetud.

Allalaadimine

Semantilised suhted

Suhte märgend EWNsEestikeelne vasteNäide
antonymvastand on'lubama' vastand on 'keelama'
be_in_stateon seisundis'värv, värvus' on seisundis 'värviline'
belongs_to_classkuulub klassi (kasutatakse pärisnime ühendamiseks mõistega)'Aleksander' kuulub klassi 'mees'
causespõhjustablubama põhjustab loa
fuzzynymon hägusalt seotudkord, puhk on hägusalt seotud momendiga
has_holo_locationon osa kohastülikool on osa ülikoolilinnast
has_holo_madeofon osa materjalistpuit on osa puust
has_holo_memberon liigeliige on kollektiivi liige
has_holo_parton osakoht on osa ruumist
has_holo_portionon annusmõte on annus mõttetegevusest
has_holonymon osaühik on osa hulgast
has_hyperonymon teatud viisil [v]; on teatud liiki [n]lubama on teatud viisil soostuma; volitus on teatud liiki luba
has_hyponymüks viis on [v]; üks liik on [n]soostuma üks viis on lubama; loa üks liik on volitus
has_instanceesindaja onmehe esindaja on Aleksander
has_mero_locationüks osa (kohast) onülikoolilinna üks osa on ülikool
has_mero_madeofüks osa (materjalist) onpuu üks osa on puit
has_mero_memberliige onkollektiivi liige on liige
has_mero_partosa onruumi osa on koht
has_mero_portionüks annus onmõttetegevuse üks annus on mõte
has_meronymosa onhulga osa on ühik
has_subeventosasündmus onotsustama osasündmus on arvama
has_xpos_hyperonymon teatud viisil [v]; on teatud liiki [n] (kasutatakse erinevate sõnaliikide puhul)taotlema on teatud viisil suhtlus
has_xpos_hyponymüks viis on [v]; üks liik on [n] (kasutatakse erinevate sõnaliikide puhul)suhtluse üks viis on mõjutama
involvedkaasnebpüsima kaasneb seisund; teavet andma kaasneb informatsioon
involved_agentkaasneb tegijakõnelema kaasneb tegija kõneleja
involved_instrumentkaasneb vahendkäskima kaasneb vahend mõjujõud
involved_locationkaasneb kohtasuma kaasneb koht koht, paik
involved_patientkaasneb tegevusobjekträäkima kaasneb tegevusobjekt kuulaja
involved_target_directionkaasneb tegevuse sihtkohtminema kaasneb tegevuse sihtkoht koht
is_caused_byon põhjustatudluba on põhjustatud lubama
is_subevent_ofon osasündmusarvama on osasüdnmus otsustama
near_antonympeaaegu vastand onsaabuma peaaegu vastand on minema
near_synonympeaaegu samatähenduslik onkatma peaaegu samatähenduslik on varjama
rolemängib rolliteadmine mängib rolli teadma
role_agentmängib tegijana rollikõneleja mängib tegijana rolli kõnelema
role_instrumentmängib vahendina rollimeelitus mängib vahendina rolli ahvatlema
role_locationmängib kohana rollikoht, paik mängib rolli asuma
role_patientmängib tegevusobjektina rolliarv mängib tegevusobjektina rolli korrutama
role_target_directionmängib tegevuse sihtkohana rollikoht mängib tegevuse sihtkohana rolli minema
state_ofon seisundiksvärviline on seisundiks värv, värvus
xpos_fuzzynymon hägusalt seotud (erinevad sõnaliigid)õis on hägusalt seotud õitsema
xpos_near_antonympeaaegu vastand on (erinevad sõnaliigid)küsimus peaaegu vastand on vastama
xpos_near_synonympeaaegu samatähenduslik on (erinevad sõnaliigid)liikuma peaaegu samatähenduslik on kulgemine

Leksikaalsed allikad

https://www.eki.ee/dict/ekss/

Publikatsioonid

Veebiviited

Tegijad

Endised projektis osalejad: Riin Kirt, Andrus Karjus, Marju Taukar, Kaisa Hunt, Nele Salveste, Olga-Anniki Villem, Maarja-Liisa Pilvik

Rahaline toetus

Projekti on toetatud rahaliselt:

Kontakt

heili.orav@ut.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Veebisepp   Viimati muudetud: N, 04. november 2021 15:20 UTC.