English

Morfoloogiliselt ühestatud jututubade korpus

Korpuse maht on 94 000 sõna pluss kirjavahemärgid ja kasutajanimed. Korpus on väljavõte jututubade korpusest . ESTMORFi abil automaatselt analüüsitud tekstid ühestas-parandas käsitsi Dage Särg aastal 2012 oma magistritöö Internetikeele süntaktiline analüüs kitsenduste grammatikaga. Tartu 2015 tarvis.

Formaat

Failiformaat on peaaegu samasugune kui morfoloogiliselt ühestatud korpusel, kuid


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Veebisepp   Viimati muudetud: E, 02. november 2020 14:00 UTC.