English

Tiit Hennoste

Tiit Hennoste

E-mail:
tiit.hennoste@ut.ee
Sünniaeg:
12. august 1953
Ametikoht:
Teadur
Teaduslikud huvialad:
tekstiuurimine, tekstiteooria, suuline kõne, tekstide ehitus ja funktsioneerimine ühiskonnas
Erialane haridus:

Loetavad kursused

Publikatsioonid

2004

  1. Hennoste, T., M. Koit, K. Strandson, A. Rääbis, M. Valdisoo, E. Vutt Küsimuste ja direktiivide märgendamine eestikeelsetes infodialoogides. Toimiv keel II. Töid rakenduslingvistika alalt. Toim. M.-M. Sepper, J. Lepasaar. Tallinn, TPÜ kirjastus, 2004, lk. 138-154.
  2. Gerassimenko, O., T. Hennoste, M. Koit, A. Rääbis, K. Strandson, M. Valdisoo, E. Vutt Annotated Dialogue Corpus as a Language Resource: An Experience of Building the Estonian Dialogue Corpus. Proceedings of the First Baltic Conference Human Language Technologies: the Baltic Perspective, Riga, April 21-22, 2004, lk. 150-155.
  3. Gerassimenko, O., T. Hennoste, M. Koit, A. Rääbis Other-Initiated Self-Repairs in Estonian Information Dialogues: Solving Communication Problems in Cooperation. Proceedings of the 5th SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue, Cambridge, April 30 - May 1, 2004. Ed-s M. Strube, C. Sidner. lk. 39-42.

2003

  1. Hennoste, T., M. Koit, A. Rääbis, K. Strandson, M. Valdisoo, E. Vutt Directives in Estonian Information Dialogues. Text, Speech and Dialogue. Proceedings of the 6th International Conference, TSD 2003, České Budějovice, Czech Republic, September 8-12, 2003. Ed-s V. Matoušek, P. Mautner. Springer, lk. 406-411
  2. Hennoste, T., M. Koit, A. Rääbis, K. Strandson, M. Valdisoo, E. Vutt Developing a Typology of Dialogue Acts: Some Boundary Problems. Proceedings of the 4th SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue, Sapporo, Japan, July 5-6, 2003, lk. 226-235
  3. Hennoste, T., M. Koit, A. Rääbis, K. Strandson, M. Valdisoo, E. Vutt Developing a Typology of Dialogue Acts: Tagging Estonian Dialogue Corpus. DiaBruck 2003. Proceedings of the 7th Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue. Ed-s I. Kruijff-Korbayová, C. Kosny Saarland University, Saarbrücken 2003, lk. 181-182

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Veebisepp   Viimati muudetud: N, 11. oktoober 2018 13:49 UTC.