English

 

keelepuu
Liivi 2-308, 50409 Tartu
Tel. 737 6143
Tartu Ülikooli arvutilingvistika uurimisrühm

Arvutilingvistika uurimisrühm on mitteformaalne interdistsiplinaarne rühm, kus osalevad nii arvutiteaduse instituudi kui ka eesti ja üldkeeleteaduse instituudi töötajad ja üliõpilased.

Suulise ja arvutisuhtluse labor

Üldinfo:
Inimesed | Projektid | Korpused | Muud ressursid

Teemasid üliõpilastele:
Lõputöödeks | Praktikatöödeks

Valminud üliõpilastööd:
Arvutilingvistika, informaatika ja infotehnoloogia | Suuline keel ja suhtlus

Muud:
Viited


cl.group@lists.ut.ee - kirjuta meile!
arvutuslingvistika@lists.ut.ee - arvutilingvistika postiloend


Viimased uudised:
7. rahvusvaheline Wordneti konverents Tartus 25.-29. jaan. 2014
5. Balti keeletehnoloogia konverents toimus Tartus 4.-5. oktoobril 2012. Järgmine Balti keeletehnoloogide kogunemine toimub 2014 sügisel Vilniuses.
21.-25. aprillil 2012 külastas eesti ja üldkeeleteaduse instituuti maailma tuntumaid vestlusanalüütikuid, Yorki ülikooli sotsioloogiaprofessor Paul Drew, kes viis läbi vestlusanalüüsi õpitoa ja pidas loenguid.
Eesti suulise keele korpusest sõnavormide otsija
Vaata kollokatsioonide leidjat!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Veebisepp   Viimati muudetud: N, 11. oktoober 2018 20:25 UTC.