English

 

keelepuu Tartu Ülikooli arvutilingvistika uurimisrühm

Arvutilingvistika uurimisrühm on mitteformaalne interdistsiplinaarne rühm, kus osalevad nii arvutiteaduse instituudi kui ka eesti ja üldkeeleteaduse instituudi töötajad ja üliõpilased.

Inimesed | Korpused | Muud ressursid


cl.group@lists.ut.ee - kirjuta meile!
arvutuslingvistika@lists.ut.ee - arvutilingvistika postiloendArhiiv

Teemasid üliõpilastele (2014):
Lõputöödeks | Praktikatöödeks

Valminud üliõpilastööd (kuni 2014):
Arvutilingvistika, informaatika ja infotehnoloogia
Suuline keel ja suhtlus

Muud:
Viited | Projektid (kuni 2014)
Suulise ja arvutisuhtluse labor (kuni 2014)

Eesti suulise keele korpusest sõnavormide otsija
Vaata kollokatsioonide leidjat!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Veebisepp   Viimati muudetud: E, 11. aprill 2022 15:23 UTC.