orw8420 Võis ainult mõistatada , kui tihti ja mis süsteemi järgi Mõttepolitsei iga üksiku kanali sisse lülitab .

orw8420 Nii oli kindlam , kuigi ka selg võis reeta , nagu ta väga hästi teadis .

orw8420 See , mõtles ta ebamäärase vastumeelsusega , see on siis London , Esimese Maandumisraja , Okeaania elanikearvult kolmanda provintsi pealinn .

orw8420 Lahkudes sel kellaajal ministeeriumist , oli ta ohverdanud lõunasöögi kantiinis , ja ta teadis , et köögis ei ole midagi süüa peale mustjaspruuni leivatüki , mida tuli hoida homme hommikuks .

orw8420 Ekraani kõrval oli väike nišš , kus Winston praegu istus , see oli maja ehitamise ajal mõeldud ilmselt raamaturiiuli jaoks .

orw8420 Kuid Winston oletas , et see kaustik on veel palju vanem .

orw8420 Partei liikmed ei tohtinud tavalistes poodides käia ( vabalt turult ostmas , nagu öeldi ) , aga sellest ei peetud rangelt kinni , sest paljusid asju , nagu näiteks kingapaelu ja žiletiteri , ei olnudki muul viisil võimalik saada .

orw8420 Ta kastis sule tindipotti ja jäi hetkeks kõhklema .

orw8420 Kõigepealt ei teadnud ta vanduda , kas praegu ikka on 1984. aasta .

orw8420 Tõenäoline see oli , sest ta oli üpris kindel , et ta on kolmekümne üheksa aastane , ja ta arvas , et ta on sündinud 1944. või 1945. aastal ; aga praegusel ajal oli võimatu ühtegi ajamomenti fikseerida suurema kui paariaastase täpsusega .

orw8420 Imelikul kombel paistis , et ta ei ole kaotanud mitte ainult väljendusvõimet , vaid on koguni ära unustanud kõik selle , mida ta oli kavatsenud öelda .

orw8420 ja siis oli seal haruldane kaader lapse käest mis lendas üles üles otse üles vastu taevast kaamera helikopteri ninas oli seda nähtavasti jälginud ja seda saatis võimas aplaus parteilaste istekohtadelt aga üks naine all prolede saaliosas pistis äkki lõugama ja karjus et seda ei tohiks lastele näidata seda ei tohiks neil pole õigust lastele neil pole õigust kuni politsei viis ta viis ta minema ma ei usu et temaga midagi tehakse keegi ei hooli sellest mida proled ütlevad tüüpiline prolede reaktsioon nad ei Winston katkestas kirjutamise , osalt sellepärast , et ta käsi tõmbus krampi .

orw8420 Ta ei teadnud , mis oli teda pannud seda soppa endast välja valama .

orw8420 Winston oli just ühes keskmises reas istet võtmas , kui äkki astus saali kaks inimest , keda ta nägupidi tundis , aga kellega ta polnud rääkinud .

orw8420 Winston ei teadnud tema nime , aga ta teadis , et see tüdruk töötab ilukirjandusosakonnas .

orw8420 Arvestades seda , et ta oli näinud teda õliste käte ja mutrivõtmega , võis arvata , et ta on mingi tehnik mõne romaanikirjutamise masina juures .

orw8420 Ja ta teadis ka põhjust .

orw8420 Seda liigutust oleks võinud võrrelda kaheksateistkümnenda sajandi aadlimehe ninatubakatoosi-pakkumisega , kui keegi veel niisugustes kategooriates oleks mõelnud .

orw8420 Igal juhul jäi temast mulje kui inimesest , kellega võiks rääkida , kui õnnestuks kuidagi petta teleekraani ja jääda temaga nelja silma alla .

orw8420 Kusagil oli ta siiamaani elus ja haudus oma salaplaane : võib-olla kusagil ookeani taga oma välismaa leivaisade kaitse all või isegi nagu vahetevahel sosistati mõnes peidukohas Okeaanias endas .

orw8420 Goldstein alustas oma alatist tigedat Partei -vastast rünnakut , mis oli nii liialdatud ja ebaloomulik , et lapski oleks võimeline olnud seda läbi nägema , ja siiski küllalt veenev , et sisendada ärevat tunnet , nagu võiks mõnda teist inimest , kes ei ole nii arukas , sellega ära petta .

orw8420 Aga imelik oli see , et kuigi Goldsteini kõik vihkasid ning põlgasid ja kuigi tema teooriaid lükati ümber , purustati ja naeruvääristati päevast päeva ja tuhat korda päevas , kõnetoolides , teleekraanil , ajalehtedes ja raamatutes , ja demonstreeriti kõigile nende haletsusväärset olemust , ei paistnud tema mõju sugugi kahanevat .

orw8420 Aga niisugustest asjadest teati vaid ähmaste kuulduste järgi .

post Küll aga on Korneliuse lähemas ümbruskonnas äratuntavad mitmed nooremapoolsed ambitsioonikad vaimulikud ning ka ilmikud , kes ei kõhkle kaasa löömast Venemaa poliitilises näidendis pealkirjaga " Eestis rikutakse õigeusu kiriku õigusi " .

post Arvestades Vene tsaarivalitsuse pingutusi 19. sajandil vene kiriku positsioonide laiendamiseks ning kindlustamiseks , oleks see Moskvale tõsine löök .

post Raske oleks uskuda , et siis ka EAÕK keelduks kirikuhooneid rentimast .

post Ilmaliku suuna esindajad , kes paljusid asju üpriski primitiivselt ette kujutavad ( nimelt olevat kiriku taastamine analoogiline vabariigi taastamisega ) , on alustanud aktiivseid ettevalmistusi kokku kutsumaks kiriku täiskogu juba sellel sügisel .

post Kanoonilise suuna esindajad ( keda on ka venemeelseteks tembeldatud ) leiavad , et lahtilaskmiskirja võib häda korral anda ka kohalik valitsev piiskop , seega Kornelius .

post Samas möönavad nad , et reaalsust arvestades piisab ka vastuvõtukirjast .

post Mõned soomlased ei pea Eestit veel päris iseseisvaks riigiks , ammugi võrdväärseks partneriks .

post Nemad nägid võimalust propagandaks rahvusküsimuses .

post Teisedki Euroopa riigid ei kõhelnud toetamast , niipea kui Lenin oma õnnistuse andis .

post Võib järeldada , et põhiosa Eestis elavatest muulastest ei pea Venemaale elama asumise varianti endale tõenäoliseks .

post Erisused ilmnevad selles , et Kirde muulased annavad Tallinna muulastega võrreldes kõikidele teguritele kõrgemaid hindepalle .

post Ja kui Einseln julges veel Öövelile vastu hakata , loeti ta kohe ka tülis peasüüdlaseks ja riigikaitsenõukogu pidi arutama Einselni küsimust ( mitte Ööveli või kellegi teise küsimust kus sellega ! ) .

tkt0001 Kohad muutusid võõraks , mulle tundus , et me oleme kodust juba väga kaugel ja millal tagasi saab , ei tea .

tkt0001 Ristiema näitas talle ilusat mako-pesu ja lubas selle talle , kui ta ära arvab , kes oli Sebedeuse poegade isa .

tkt0001 Tema ei teadnud ja ristiema pinnis : " Kes on sinu ema tütarde ema ? "

tkt0001 Ema ei teadnud seda ka , pistis kõva häälega röökima ja läks röökides koju .

tkt0001 Sellest oli kakskümmend aastat möödas ja nüüd teadis ema väga hästi , et see on metsavendade keedupott , mida ta kuuse all näeb .

tkt0001 Ta nägi ka valget kirvesälku suure kuuse tüves ja teadis , et see on märk .

tkt0001 Ta aimas metsavendade nimesid ning teadis ka , kelle pojad nad on .

tkt0001 Olin suureline , oskasin lugeda , teadsin , mis on tõelind ja eluvesi , olin eluga kursis .

tkt0001 Keegi ei teadnud mind takistada maikuus lillepeenra juurde minemast , käärid põlle all .

tkt0001 Arvasin varemgi ühe ja teise meiekandi puu kohta , et ta on ise siia saabunud , aga nendes pihlakates olin kindel , et Tuhka-Jaagup neid nüüd küll ei istutanud .

tkt0001 Litsusin teadmata miks kõhu vastu maad ja olin maa peal näha .

tkt0001 Kössitasin puu all , tundsin teravat kivi vastu kintse ja vaatasin sinist kellukest rohu sees .

tkt0001 Ma polnud nendes kohtades veel olnud ega osanud arvatagi , et niisugused kohad on nii kodu lähedal .

tkt0001 Mitte mingisuguseid valgeid käsi ei sirutatud veest välja , saime ilusasti jõest üle ja natukese aja pärast hakkasin ma juba kohti ära tundma .

tkt0001 Tundsin ära kolm halli küüni , mis eemalt paistsid , ja nudid jämedate tüvedega pajud , mis läksid hõredas rivis linaleoaugu poole .

tkt0001 Leida ohkas : " Mõtle , nad jätsid surnu siia mulda , ei võetud kedagi ümmermatmest ette .

tkt0002 Kõigel oli oma aeg ja koht ning üksnes mängumehed teadsid eksimatult , millal võib vormi kahjustamata minna hüppesse nägusid tegema ning millal tuleb hakata sagedamini kaalu peal käima .

tkt0002 " Vara on sul veel auto peale mõelda , " informeeris Relli mind .

tkt0002 Ebaõnnestunud naljast välja tegemata tõstis Relli nimetissõrme minu nina alla ja sõnas väärikalt : " Igaühele tema töö järgi . "

tkt0002 Siis pööras pilgu ära , nühkis sametlapikesega prilliklaase ja ütles peaaegu sosinal : " Sa tead ju , kui rasked mehed nad on . "

tkt0002 Unelesin mingist tõelisest elust , mis tuleb siis , kui mängu järele jätan .

tkt0002 Mõtlesin vaid , millal ükskord tuleb see aeg , kui midagi ei ole kaelas , kui midagi ei pea tegema , kellelegi ei ole võlgu , keegi ei käi mulle närvidele , miski ei näri mu südant , kui võin rahus elada .

tkt0002 Koolis mängisin ma korvpallikuningat , nüüd põlastasin tõelisi korvpallikuningaid nende matsluse ja jõhkruse pärast .

tkt0002 Milline geniaalne võime end suureks pidada !

tkt0002 Ega kavatsegi midagi ette võtta , otsustagu mina kuidas tahes .

tkt0002 Ka ei paistnud see samm mulle elus otsustavana , nagu sel puhul üldiselt arvatakse .

tkt0002 Kogu minu viimaste aastate olemine on olnud minust eemal ! avastasin nüüd korraga .

tkt0002 Mõtlesin omi mõtteid : ega mu põske mööda allavoolav higipiisk teistele näha ei ole ?

tkt0002 Mängumehed suhtusid perekonnaprobleemidesse üldse täie vastutustundega .

tkt0002 Peeti prestiižikaks olla edukalt tegelnud suure arvu objektidega , oma tegevuse kirjeldusi esitati üksikasjalikult ja elavas vormis ning neid kuulati suure huviga .

tkt0002 Ja kodunt eemal viibides ei meenutatud oma naist , vaid plaanitseti uusi vallutusretki .

tkt0002 Nähtavasti kujutan mina endast teist äärmust , mõtlesin tekki kohendades .

tkt0002 Mis proua see sul on , keda peab alatasa kontrollima ? kartsin end kahtlustatavat .

tkt0002 Kõik on ju teada , ühe päevaga ei juhtu midagi .

tkt0002 Kui sul kaob tahtmine koju minna , mõtlesin , kas siis ongi enam erilist mõtet elada ?

tkt0005 Silvia ei teadnud , miks Eha Anderkop plaaniosakonnast just tema oli valinud kuulajaks .

tkt0005 Mõelge kaasa , Silvia Kurman , oli ta aeg-ajalt vaikselt palunud .

tkt0005 Silvia kuulas keskendunult ja mõtles pärast heitunult : kõigest hingest oleksin tahtnud teist aidata , aga ei osanud kübetki pakkuda .

tkt0005 Mehe vaim oli lahkumiseks valmis , aga elu tõestas veel kord , et jõhkrate otsuste kuuldavakstegemine nõuab iseäralikku kalkuseseisundit , oma vaenu ja vihkamise olgu või kunstlikku üleskruvimist .

tkt0005 Mees hakkas järjest harvemini koju ilmuma , jäi mitmeks ööks ära , kui tuli , kukkus piinama naist süüdistuste ning mõnitustega , Eha Anderkop sai teada oma tuimusest , rumalusest ja ka sellest , et pole teab mis aegadest osanud ahvatlev olla .

tkt0005 Varem ma poleks arvanudki , et tänapäeval nii viletsates tingimustes elatakse .

tkt0005 Olin otsatult väsinud , lõin käega - saaks ainult rahu .

tkt0005 Hakkasin unistama vaiksetest õhtutest üksinduses .

tkt0005 Mu soovid olid narrid ja pisikesed , aga mõtlesin pärast kurnavat kodust sõda , kus mind aina taganema sunniti , on mul õigus nendele järele anda .

tkt0005 Häbi rääkida , aga mõnikord jäin vahtima oma kohevat vaipa ja mõtlesin võidukalt : mitte ilmaski ei kõnni sellel ükski kasimata jalgadega mees .

tkt0005 Silvia kuulas Eha Anderkoppi ja kartis mõelda võimalikele paralleelidele oma eluga .

tkt0005 Tunnen , et minu lahutatud Anderkop mõtleb minule ; pole pääsu , pean omakorda temale mõtlema .

tkt0005 Mõtlen , nutan , mõtlen ja nutan .

tkt0005 Tajun , et too uus naine kohtleb haiget meest sadistlikult , saeb päevast päeva ta elusilla poolpehkinud poste ja mina olen võimetu midagi ette võtma .

tkt0005 Eha Anderkopi loole tagasi mõeldes kahetses Silvia , et ta usklik polnud .

tkt0005 Vanamoodsa inimesena austas Silvia nii riigi- kui ka hingeseadusi .

tkt0005 Ta jälestas pahesid , mille nautimist põhjendati nüüdisajal õigusega isiklikule vabadusele .

tkt0005 Ta puistas ilusaid sõnu perekonna ühtsusest , oma huvide salgamisest rasketel aegadel , tõi näiteid teiste rahvuste märksa tervemast mentaliteedist ; juudid ja kaukaaslased on terve suguvõsaga häireseisundis , ei põlga mis tahes kulutusi ja vaeva , kui keegi nende seast juhtub hätta sattuma - seevastu eestlane piidleb teist kahtlustavalt altkulmu + alt_kulmu+0 //_D_ // , mõtleb ennekõike oma huvidele ja määrab ennast isegi perekonnas üksiklaseks .

tkt0005 Köögis läksime vaidlema , mina tahtsin kraanikaussi otsaseina , tema pidas külgseina paremaks .

tkt0017 " Milleks ? " tahtis teine teada .

tkt0017 Ei tea ...

tkt0017 " Visaku Reet mulle veel nina peale , miks ma ise külalisi ei kutsu , kui tema omad mind ei huvita , " mõtles Erlend võidurõõmsalt .

tkt0017 Erlend pidas ohutumaks oma tuppa hoiduda .

tkt0017 " Mina sain nii palju asju ainult sünnipäevaks , " mõtles Erlend stoiliselt .

tkt0017 Ka Erlendi vastus oli ette teada : ta peab kasutama juhust , sest see on ainus võimalus kõhtu täis saada - muudel päevadel neil kodus süüa ei tehtavatki !

tkt0017 Ise ta ergutas proovima ühte ja teist , juhtis lauasolijate tähelepanu mõne roa iseärasustele , saatis värisevi käsi hiiglaslikke salatikausse ringi käima ning kinnitas muu hulgas mitu korda , et tema vist joob end täna täitsa täis .

tkt0017 See oli ikkagi tema laps , keda seal nõnda imetleti !

tkt0017 Erlend oli varemgi märganud , kuidas suur hulk täiskasvanuid - mõned küll üksnes purjuspäi - lastesse suhtuvad .

tkt0017 Nad püüavad iga hinna eest näidata , et oskavad nendega ringi käia ja et lapsed neid armastavad .

tkt0017 " ... kuna mina olen hea inimene ja laps tunneb selle ära . "

tkt0017 Sageli tahtsid säärased inimesed oma oskusi kohe tõestada ning kõiki vinguvaid imikuid enda kätte kahmata , nii et emadel tuli teinekord väga otsustavalt vahele astuda .

tkt0017 Siis tekkis nende ümber tõeline meelitajate järjekord , sest kõik tahtsid oma võimeid proovida .

tkt0017 Erlend sai täiesti aru , miks lapsed eelistasid mõningaid täiskasvanuid teistele .

tkt0017 Ometi äratas teinekord imestust , kui tõsiselt neid omadusi võeti igapäevases elus .

tkt0017 Teised kiitlesid , et kõik koerad armastavad neid , ja lugesid oma kohuseks igale ettejuhtuvale murile võimalikult nina alla ronida ja teda kõrva tagant sügada .

tkt0017 Mõni teadis kindlalt , et sinna korterisse , kuhu tema elama asub , lutikad ei tule .

tkt0017 Aga miks nende omadustega nii koledasti hoobeldakse , mõtles Erlend .

tkt0017 Ja selleks otsitakse ja leiutataksegi veidraid võimeid , pannakse mängu kõrvalisi või üliharuldasi oskusi .

tkt0019 Ei tea ju veel , mis ühiselamus ees ootab .

tkt0019 Juba mitu kuud pidasime sind arusaajaks meheks , aga sina muudkui jälle !

tkt0019 Ta teadis , kui remont on lõpetatud , tuleb kõrge komisjon ühiselamut vastu võtma .

tkt0019 Et äkki uuribki välja , mis mees see Kill õieti on ?

tkt0019 Ei tea see naine , mis Kill ta pärast kõik teha oleks tahtnud ...

tkt0019 Paistab , et peab Killigi veel lapseks .

tkt0019 Ema on alles , seda teab Kill kogu aeg .

tkt0019 Lastekodus pidas Kill end esialgu teistest lastest rikkamaks - ikkagi elus ema olemas .

tkt0019 Kas selleks tuli Puiatust läbi käia ja juba enne seda kari poisse läbi peksta , et oma hüljatust ära tunda ?

tkt0019 Ja teada saada , et neil poistel oli õigus , kui Killi emalegendi välja naersid .

tkt0019 Ella Killist halba ei arva .

tkt0019 Esimene koht , kus Killi tõepoolest väärseks peeti .

tkt0019 Kuidas need kaks kretiini just sinna oskasid end ajada ?

tkt0019 Vaevalt neil Killi koordinaadid teada olid ?

tkt0019 Aga ega poisid tast alati suuremat peagi .

tkt0019 Aga ühel hetkel oli Marii saalis üksi , kunstihuvist vähematki pidamata vahtisid sellid valitsuse töökojas kobaras koos , kuidas ühe tuusa " Tšaikat " remonditi .

tkt0019 Ei teagi ju , kuhu kurss võtta .

tkt0019 Leiti , et selle kooli ühiselamus elaks kas või ise .

tkt0019 " Kultaneni mõtlete või ? " kostis Purpuri Kristuse üllatunud põrin .

tkt0019 Ei tea , kes see indiviid oli , kes poolteist aastat igal õhtul vana enda ees kohvil käis !

tkt0019 Selleks korraks võis end pääsenuks lugeda .

tkt0020 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG oleks enamik sellest , mida päevast päeva tarvis , liikunud läbi elukaaslase kõhetu meele , läbi jagamiste ja jagelemiste , mille eest Pärtel enese arvates kogu aeg põgenenud oli , aga mitte nii varmasti , et naine teda peaaegu iga hetk tabanud poleks .

tkt0020 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG kamandas ja arvustas , tegi mehe omaduste kohta märkusi ning üldistusi , ta hindas oma elukogemusi ja õpetas meestki nende järgi elama , tal oli alati õigus ja ta ei olnud iial süüdi , aga et elu koosnes kõiksugustest juhustest , siis keegi pidi süüdi olema ja Pärtel harjus valvesüüdlase osaga ladusasti ühte .

tkt0020 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG ei ajanud teda taga , ükski kohustus ei tuletanud end meelde , puudus käbe vahendaja , millest oli mõistagi kahju , aga arukas inimene võis elada nii , et ta mis tahes olukorra muutis enesele kasuks või lõbuks .

tkt0020 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG karistust ja kasvatusvahendit poleks keegi niisugusele naisterahvale suutnud välja mõelda .

tkt0020 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG oli juba küllalt vana , tal oli palju tarkusi teada , võõraste mõtete ümberkohendamine enesele sobivaks oleks asjata segadust tekitanud .

tkt0020 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG oli pisut kollaseks tõmbunud , sest soolvesi auras moodsas korteris kiiresti ära , see oli teada asi .

tkt0020 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG Pärtel mõtles , et söömine ei ole mitte niisama esmaelutarbe rahuldamine - sellel on veel kõrgem tähendus .

tkt0020 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG kaudu on inimene osaduses elava ainega ja ka töö , mis leiva lauale toob , ei ole ainult vaev ja palehigi , vaid pühalik talitus , mida võiks võrrelda jumalateenistusega .

tkt0020 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG on ta seeläbi midagi kaotanud , kui loomaga võrrelda , ta ei seisa iga hetk avastuse ees .

tkt0020 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG ajal püüdis Pärtel mitte mõtelda kõrvalistele asjadele , aga see õnnestus harva .

tkt0020 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG peremehed kombineerisid materjale ja veokeid , rassisid kõvasti mitte üksi päeval prusse sõrestikku upitades , vaid ka öösel töövõtteid läbi mõeldes , uute vajaduste arvestust pidades , hankeid kavandades .

tkt0020 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG põlvkonnal olid püüdlejad , kes oma tublidust võrdlesid eakaaslaste omaga .

tkt0020 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG suuremas linnas oleks maatükk ammu ära võetud peremehelt , kes mingil mõistlikul põhjusel ei taha seda ehtida tavapärase elamuga; ent siin ei leidunud vihast ülemust , kes asjast hoolinud oleks , nagu ka mitte krundi endale himustajat , kuivõrd piirkond polnud enam moes .

tkt0020 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG ei tea , mis elu võib tuua .

tkt0020 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG naine oligi öelnud , et Pärtel ei anna krunti sellepärast käest , et mõtleb veel noore naise võtta ja lapsi soetada .

tkt0020 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG see oli teada : kui lähed õpetama , paned enne ise käed külge , kui teise targaks teed .

tkt0021 Mõtled .

tkt0021 Ei arvatudki enam , et tast elulooma saab .

tkt0021 Aga tean , et ta tõusis hommikul vara-vara , saatis oma kuue-seitsmepealise sarvilise karja karjalapsega metsa ja siis toimetas kodus .

tkt0021 Mõistus ei võta .

tkt0021 Vanaema ei tundnud ka hästi kella .

tkt0021 Täistunde tundis , pooltunde ja minuteid mitte .

tkt0021 Mitu kirilabakut tuletavad meelde sama saare talve .

tkt0021 Kassiema läks piima lakkuma ja sai sõidelda : kas ta siis ei tea , et neil endal lehma pole .

tkt0021 Keegi oli seda kuulnudki , aga arvanud , et ju lapsed mängivad .

tkt0021 Kõik asjad oskas lauluga ära öelda .

tkt0021 Ei oskagi järgi ütelda , ei oska kirja panna .

tkt0022 Teda peeti üheks neist , kes olid öösi sakslaste sõjaväe veoautosid tulistanud ja kümmekond fritsu tapnud .

tkt0022 Sihturi peksid valvurid asja eest teist taga vigaseks , nad vihkasid seda lõbusat valgevenelast , kes pisut saksa keelt tönkas ja neid pilgata söandas .

tkt0022 Kas oli see lohakalt riivitud või meelega korralikult kinnitamata jäetud , seda poleks ta praegugi osanud öelda .

tkt0022 Samas oli ta tundnud külmavärinaid , kuid Sergei kuube ta endale peale ei tõmmanud , õhukesed vangihilbud ei anna sooja , olgu neid kui palju tahes ülestikku .

tkt0022 Ta ei mõelnud pikemalt selle üle , kõik ta meeled ja mõtted olid keskendunud ühele , kuidas kiiremini edasi jõuda , kust saada midagi hamba alla ja kust hankida midagi soojemat selga .

tkt0022 Linane riidetükk , millesse leib oli mähitud , oli teda mõtlema pannud , ta jalgu justkui kammitsas hoidnud .

tkt0022 Naine ei näinud temas varast , vaid õnnetut inimest .

tkt0022 Hiljem oli liitunud kolme selliga , kes , nagu selgus , polnud mitte partisanid ega põrandaalused , kelleks ta neid oli pidanud , vaid lihtsalt sulid .

tkt0022 Jah , teda peeti kas diversandiks või spiooniks või mõlemaks kokku .

tkt0022 Ta needis ennast ja oma pimedust , et oli kaabakatega kampa löönud , et oli näruseid vargapoisse ja riisujaid või koguni nuuskureid partisanideks pidanud .

tkt0022 Vähemalt uskus nägevat .

tkt0022 Kuigi ta teadis nüüd Habemiku nime , jäi too talle endiselt Habemikuks , nagu ta oli sellest mehest mõtlema hakanud .

tkt0022 Koguni niisugune mõte sähvatas Feodoril peast läbi , et võib-olla näib ka tema teisele tuttavana , võib-olla püüab Habemik meenutada , kus nad on kohtunud .

tkt0022 Mida ta mõtleb , mis teda vaevab ?

tkt0022 Feodor teadis , et viimased Tallinna jäänud nõukogude aktivistid nagu ka Tallinna kaitsnud väeosad jätsid Tallinna maha augusti lõpul .

tkt0022 Feodor tabas end uuesti sellelt , et ta on valmis kahtlustama inimest , keda ta teab küll näo ja nime järgi , ent tegelikult üldsegi mitte ei tunne .

tkt0022 Ei , ütles Feodor endale , siis , kui ta üle saali karjus , siis ta ei tundnud Habemikku , nüüd aga tunneb .

tkt0022 Mitte ainult võitleja , vaid kangelane , nagu oli öelnud kongressil Habemikku kaitsev ja toetav kõneleja , kelle sõnu ta oli tühjadeks pidanud .

tkt0022 Feodor teadis , et põrandaalust valmistati ette .

tkt0023 Oh ei - terane lehmahakatis oskas omi käike ja tegemisi ikka õigesti arvestada .

tkt0023 Edasi pidi teadma , mis asju peni ajab .

tkt0023 Nööbid olid ammu jumal teab kuhu saanud .

tkt0023 Paljud küll nägupidi omad ja ammu teada , nimepidi mitte .

tkt0023 " Mina nüüd kõigi kribalate nime tean , " lõi isa lapse küsimise peale käega , " ja kas igal idul seda ongi - üks umbrohi kõik . "

tkt0023 Tuleb ise midagi välja mõtelda , nagu ta enda tarbeks sageli tegi .

tkt0023 Aga nende puhul poleks Reks nohhigi öelnud ja Leevegi tundnuks nad kaugelt ära .

tkt0023 Seni polnud tüdruk nagu osanudki seda häbeneda ; kõigil külalastel luitunud ja peetud nirbakad seljas ...

tkt0024 Külaskäigud hakkasid korduma , siis aga avastas Leopold rinnataskust viierublalise , mida ta ei teadnud seal olevat , imestas , kuidas sai selle unustada , kuid pärast naise järgmist külaskäiku oli rinnataskus jälle raha .

tkt0024 Pole mingit müütilist hiilgust , kui magada autojuhi , inseneri , raamatupidaja või kooliõpetajaga ; ikka sepitseb osav kirjamees romantilise armuloo üheks tegelaseks nälgiva poeedi või kunstniku .

tkt0024 Ent Leopold ei osanud arvata , et Liisi saadab neil seiklustel pidev südametunnistusepiin , hirm , et ta teeb keelatut , ning lõpuks paisus hingeline möll nii suureks , et pidi väljapääsu leidma .

tkt0024 Ootamatult tajub ta ebaselget kergendustunnet , järgmisel korral raha pannes muutuvad sisemised piinad veelgi väiksemaks .

tkt0024 Ta ei tea aimatagi , et tegelikult nüüd ta ostab oma naudingut ja ei varasta seda .

tkt0024 Igatahes kui Liis järgmisel korral külla tuli , ütles Leopold ( nii leebelt , nagu vähegi oskas ) , et ta tuleb oma eluga kenasti toime ja ei saa raha vastu võtta .

tkt0024 Ateljee on kenasti korras ja kui seal remonti teha - seinad lateksiga valgeks värvida , samuti lagi üle tõmmata - , saaks sellest toreda tööruumi ; Leopold aga ei taha siin midagi ette võtta , sest ta aimab , et kui toa välimus ühtäkki meeldivaks muutub , hakkab pererahvas sedamaid mõtlema , miks nad ise ei või korrastatud toas elada , ning talle ei jää muud üle , kui oma maalidega toauberikku tagasi kolida .

tkt0024 On kõiki meeli valdav hiiglaslik igatsus tunda enda vastas paljast naisekeha - lõhnavat , sooja , pehmet , siidist ; puudutada juukseid , silmi , huuli .

tkt0024 Siis pime kinosaal , ühtäkki ta tunneb oma jala vastas kõrvalistuva naise kinga .

tkt0024 Naine nihutab end toolil , Leopold vahib pingutatult ekraanile , nägemata , mis seal toimub ; nüüd tunneb ta selgesti , et jala vastas on naise jalg , tajub kerget värinat , mis kohe kandub temasse üle , ja jalg hakkab lausa naeruväärselt võbisema , lõpuks saab ta selle kaugemale , paneb käe tooli käsitoele , veidi aja pärast tunneb käe vastas kerget survet , mis varsti tugevamaks muutub , kiikab korraks kõrvale - naise nägu vahib liikumatult ekraanile , aga ta rind tõuseb ja vajub ; nende sõrmed puutuvad äkki kokku ega põrku ehmunult teineteisest eemale .

tkt0024 Need on enamjagu erootilised vihjed , millest võib loo valmis mõelda , seda ette kujutada , ning säärased on ta üksindusõhtud ja ööd .

tkt0024 Ta mõtiskleb kibedustundega , kuivõrd rahulikud võivad olla need , kellel puuduvad tahtmised , kes võivad eluaeg üksinduses elada , teha tööd ...

tkt0024 Ta ei kujuta end ette , kui peaks elama ilma ihadeta .

tkt0024 Kuid siis tõmbub morniks : talle meenub , kuidas ta viimati tundis pidevat alaväärsust , et teda ei võeta tõelise mehena , kes suudaks vähemalt iseennast ära toita , teda vaevas Anneli-kompleks , et varem või hiljem sunnitakse teda tasuvat töökohta otsima ( hauakivid ! ) ja ta peab maalimisest loobuma .

tkt0024 Ta teadis , et pole enam perekonna ja kodu jaoks sobiv inimene .

tkt0024 Aga killuke hellust ja õrnust peaks talle selles maailmas ikkagi lubatud olema , mõtleb Leopold nukralt , võtab katte ära , tahab lükata akent pärani , aga siis tuleb meelde , et unustas ateljee akna sulgemata , ja tal tekib hirm , et äkki on mõni poisike sisse roninud : ta ruttab ateljeesse ja rahuneb , kui näeb , et seal on kõik korras .

tkt0024 Mõne aja pärast samastub ta mehega , kes toetab oma küünarnukke padjale .

tkt0024 Ei , parem juba ennast ühel kaunil sügisesel hommikul mingi konksu otsa riputada , vilksatab Leopoldil peas , aga mõtte katkestab tänaval kõndivate neidude naer ; helisev , edev naer tungib läbi sirelipõõsaste Leopoldini , ja ootamatult tunneb ta end vanana .

tkt0024 Kuidas võtta , millise kandi pealt arvestada .

tkt0024 Ta pole siiani veel mõelnud oma vanusest , ta usub , et on noor ja kõik on tal veel ees .

tkt0024 Leopold suleb akna ja arutab , mida selga panna .

tkt0024 Kujutluspilt , kuidas ta võiks välja näha elegantses ülikonnas , lips pimestavalt valge särgi rinnaesisel , paneb mõtlema , et säärase välimusega oleks ta keegi hoopis teine inimene .

tkt0024 Aga ta näeb päris kena välja , mõtleb Leopold ja sammub Anneli poole .

tkt0024 Leides ukse pealt sõnumi , oleks ta pidanud kohe selle peale tulema ; siis tajub ta ebamäärast solvumist - või selle asjaga on siis nii kiire , et isegi viisakusest ei pärita teise elu üle järele , asutakse kähku asja kallale , ning Leopold teeb , nagu poleks kuulnudki , ja küsib , kuidas Annelil läheb .

tkt0024 " Nii et kavatsed ... " ta vaatab mingi äkki teda vallanud lõbususega naisele otsa ja laulab : " Ma kosjad sulle köidan , taraida ral-lal-la ... "

tkt0024 Sõbratar võeti siis selleks kaasa , et ära hoida suuremaid pahandusi , mõtleb Leopold tuimalt ja küsib : " Kui suur siis su väljavalitu sissetulek ka on ? "

tkt0025 +0 //_X_ // MORFCORPUS_BUG mõtlen ikka , kui kerge on noore inimese keha ja kui süütud on sellise olevuse soovid !

tkt0025 Kes meist ei mõtleks vahetevahel sellest , mida vastata kuldkalakese ettepanekule !

tkt0025 Või leiaksin mina linnaäärses rabamännikus jalutades , et tee hargneb järsku kolmeks ning samas on rändrahnule raiutud : Lähed otse , saad rikkaks .

tkt0025 Mis sa arvad ?

tkt0025 Oskad sa soovida ?

tkt0025 Sõnastaksid sa soove iseennast eelistades , või mõtled ka sõpradele , isamaale , tulevikule ?

tkt0025 Tead sa seda , ah ?

tkt0025 Mina ei tea , kas olen valmis .

tkt0025 Kuid siis teadsin ma täpselt , et tahan mängida tennist .

tkt0025 Neid saksakeelseid tangosid hakkasin pärastpoole hindama , nende stiili ja pikantsust .

tkt0025 Poisikesena ei teadnud ma sellest midagi ja vaevalt et kuulateski oleksin nii tumemeelse muusika lõksu langenud .

tkt0025 Ei tea , tõepoolest ei tea .

tkt0025 Ent kui palju ma ka tõelise alguse peale ei mõtleks , ei taha kuidagi meenuda realistlikud , üldarusaadavad olukorrad või esimese treeneri pühad ning karmid õpetussõnad , mis jäävad igaveseks mällu ja millest juhindutakse kui mitte kogu elu , siis vähemalt mai- ja juunikuu jooksul , heal juhul aga isegi aasta lõpuni .

tkt0025 Ning kui väidaksin , et tundes mõne kuu pärast rabakut oma nõrga kohana , asusin sellele rohkem tähelepanu pöörama kui näiteks tagantkäelöögile , valetaksin kõige jõletumal kombel .

tkt0025 Tenniseväljakuid ümbritses umbes kolme meetri kõrgune traadist võrk , uuemal ajal ka kanavõrguna tuntud .

tkt0025 Ah , kui sa vaid teaksid , kuidas need hääled tungisid minusse !

tkt0025 Olen hiljem mõnigi kord mõelnud , et poisikese ees polnud neil tarvis midagi varjata , ja et seetõttu just seal , rippudes traatvõrgu küljes umbes kahe meetri kõrgusel maapinnast , tajusin esimest korda mõnesid naisehääle alasti puhtaid registreid , milles kõlasid instinkt ja himu , emadus ja feminiinsus .

tkt0025 Küsi , küsi , või ära küsi , mõtle sõnadeta , see on ükskõik .

tkt0025 Mis on toimunud , see on olemas , arvan mina .

tkt0025 Ma tean , mis ma tean .

tkt0025 Olin ma lõpuks andekas , avastasin ma ainsa ja parima eneseteostuse tee juba nii noorena ?

tkt0025 Tead , ma arvan , et ma kujutlesin end lapsepõlves ühe ülla võitlejana .

tkt0025 Kujutlesin , milline ta võis välja näha poisikesena , kes ei mõista veel teha reketiga ühtegi lööki , ja milline hiljem , väljakute vana kalana , kelle kohta kõik teavad , et talendi hingus pole teda puudutanud , kuid kellest on saanud väljakute koostisosa nagu suur väljakusilumise hari või madal viirpuuhekk , millesse kaovad tennisepallid .

tkt0025 Ei usu .

tkt0025 Kuidagi ei usu , et oleksime siis rääkinud ühe poisi Suurest Illusioonist , mis polnud ei rohkem ega vähem kui Grand Tennis hiigelturniiride , maailmareiside ja publiku aplausiga .

tkt0026 Me hiilisime metsa , kodunt eemale ja kujutlesime , et oleme sügaval laanes ja asutame sinna oma elamist .

tkt0026 Naabripoisid tõid salaja isa tagant laudu - vanal olid servatud lauad ilusti riidas ja olid mõeldud uue sauna jaoks ; mina vennaga ärandasime vana aidaukse , mis oli lakka pandud , igaks juhuks , et äkki läheb vaja .

tkt0026 Külgkorv oli tühi , kui mitte arvestada üht-teist külakosti .

tkt0026 Külalised on külalised ja sugulased , kuigi mul Joorikuga eriti head läbisaamist ei olnud - ta pidas väga kinni vanema venna õigusest mind õpetada ; oleks see siis õpetamine olnud , oskas ainult santide sõnadega sõimata .

tkt0026 ( Ma ei teadnud nende nime ja hiljem pärisin Kunstnikult , see ütles , et on härgheinad ja et eks ma ole isegi tähele võinud panna , kui isukalt lehmad neid sisse keeravad .

tkt0026 Hiljem mõtlesin : tulid linnast , võinud siis ka midagi kuninglikumat tuua , kas gladioole või liiliaid .

tkt0026 Aga see mõte ainult vilksatas korra mu peast läbi , sest siis oli muulegi mõelda .

tkt0026 Ta võis olla Toomaga üheealine , aga paistis vanem , võib-olla sellepärast , et oli pikem , tüsedam ja kandilisem , võib-olla sellepärast , et oli elus rohkem valu ja vatti saanud ; - läksid järve vaatama : kalapüüdmiseks polnud neil püsivust , aga minul pidi olema söögivalmistamiseks püsivust ; õnn , et vanamees oli just eelmisel õhtul kala saanud ; praadisin kala ja keetsin kartuleid juurde ; imelik , et kõik on nii selgesti meelde jäänud - see , et pliit ei tahtnud tõmmata , see , et kartulid kippusid katki keema , see , et miskipärast mõtlesin ma : kuskohalt vend Robi välja tõmbas ja seegi , kuidas Joorik ütles : " Sul nüüd mees majas kas ajutiselt või pikema aja peale planeeritud ? "

tkt0026 Ja siis mõtlesin ma veel : imelik küll , kuidas Linda ta täna üksinda tulema laskis , võib-olla tuli salaja : peale teeäärest korjatud lillede tal muud külakosti küll kaasas ei olnud ; ma sain sellest aru , kui sööma hakkasime , siis läks Robi mootorratta juurde , tuli sealt pudeliga tagasi , Joorik ei teinud väljagi , aga võtta aitas küll ;

tkt0026 " Võtke siis mind kah juba ligi ! " arvas Joorik .

tkt0026 Ma sain aru küll , et Joorikul on juba hammas verel , arvab , et saab lisa .

tkt0026 Toomas käis poe juures , ma arvan küll , et Jooriku õhutusel , ta oli veel saanud viimasel minutil sisse ( ma ise endamisi arvan küll , et pärast viimast minutit - tal kuramusel võis poes olla mõni kallim - kui mul see mõte peast läbi käis , läksin kohe karvaseks ) ja ostnud mitu pudelit .

tkt0026 Pärast siis istusime toas ja maitsesime , aga Joorik jäi täis , ma ju tunnen teda : kui ta täis hakkab jääma , siis tahab piiri pidamata edasi võtta ; ta kaotab justnagu aru ega mäleta pärast , millega hakkama saab .

tkt0026 Ta muidugi tundis mind ja teadis , et nii ma seda ei jäta , üks - kaks - kolm olin mina püsti ja uksest väljas : ta kuramus teadis , kuhu minu eest minna ( ütle veel , et joodikul pole kavalust ) :

tkt0026 " Ära mine , ta on kuri ! " hüüdsin , Reku oli tõepoolest kuri , aga peale selle oli ta veel rohkem hundi kui koera tegu , mõtle ise : niisugune võib su enne lõhki kiskuda , kui sa arugi saad ; ma ei uskunud oma silmi : Joorik istus Reku kõrvale ja koer , ei , kiskja , jah - see kiskja ei rebinud teda lõhki , seisis , vaatas , läks ja istus Jooriku kõrvale , nad mõlemad istusid ja vaatasid mind ja mina ei söandanud lähemale minna ja Joorik jõllitas mulle otsa ja hakkas pudelilt korki pealt kiskuma , ja mina pean seda võimetuna pealt vahtima , kuidas Joorik paneb käe ümber koera kaela ja tõstab pudeli suu juurde ja laseb kull-kull-kull vene vodkat kõrist alla , mina vahtimas võimetuna pealt , oleks veel tema rahadega ostetud ;

tkt0026 No nüüd sa Joorik veel saad , nüüd siis kütab mu mees vastikul häbematul sigatseval poolvennal kitli kuumaks , mõtlesin , mul hakkas isegi natuke kahju temast , kiitsakas nagu ta Tooma kõrval oli ; aga ma ei hakanud paluma kah : " Toomas , ole ta vastu vähe õrnem ja ära päris maha löö ; " minu uhkus ei lubanud mitte vaadatagi , kuidas ta kolki saab , sest see oli tal kuhjaga ära teenitud : tuleb mitme aasta tagant minule või isale külla , ei võta pudelitki kaasa , korjab teeäärest kimbu miskisuguseid härgheinu , mida kõik kohad täis ja mis pole ohakatest palju paremad , siis joob su viina ära ja hakkab tüli norima - mis inimene see niisugune on , kui tal pole inimese nägugi peas !

tkt0026 " Ta ütles , et tahab Rekuga juttu ajada , nii-öelda filosofeerida . "

tkt0026 " Ta ütles , et see olla teil lapsepõline komme ja et ta ei osanud seda üldse pahasti võtta . "

tkt0026 " Ah , mis sa tühjaga jändad , " ütlesin , " kas ta koduteed ei tunne . "

tkt0026 Mõtlesin : ja üldse peaks jätma selle ohtliku tembutamise .

tkt0026 Mõtlesin , aga ei öelnud .

tkt0030 Dispetšer tunneb teda juba häälest .

tkt0030 Vahel mõtlen , et mu mees on nagu elektrilamp .

tkt0030 Ikka seesama valgus , täpselt niisamapalju vatte ja volte , võib-olla ampreidki - mina ei tea , see on mu mehe eriala . "

tkt0030 Ma mõtlesin algul , et ei võta vastu .

tkt0030 Tahab andeks paluda , arvasin mina , ja läksin toru võtma vist alles kümnenda helina järel .

tkt0030 Teate , see oli selline tunne , nagu saeksime puid .

tkt0030 Kui ma lähen raamatukokku , tunnen õhus midagi pahelist .

tkt0030 Kirjandus on väga tore asi , kui elu sujub , nagu sujuma peab .

tkt0030 Ma tunnen neid küll , üks elab meie trepikojas , väga soliidne härra .

tkt0030 Ma kahtlustan , et mitte ainult ruum ei paisu , noh , tervikuna , läbi kogu lõpmatuse .

tkt0030 Tema arvab sama .

tkt0030 Ah , teate , ma ütlen teile : pärast seda kui naine mu juurest ära läks , on mulle jäänud ainult mu tähed , mu kauged kustuvad planeedid ja üksildased sabatähed .

tkt0030 Ma tunnen seda rajooni nagu oma taskut .

tkt0030 Lamasin voodis ja mõtlesin , kuidas sõidan talle tagant sisse .

tkt0030 Siis mõtles hetke ja küsis , et kui palju sinna võib minna .

tkt0030 Otsib raha , muidugi ei ole , mida oligi tarvis tõestada .

tkt0030 Ootasin viis minutit , ootasin kümme , mõtlesin , et kurat , aitab küll .

tkt0030 Ma ei hakanud muide ütlema , et avastasin vahepeal tema passi vahelt ühe rubla , mille olemasolu mehike ise ei teadnudki .

tkt0030 Ma tean , et minu peale saadakse vihaseks , kui ma ütlen , et sihukesed tuleks maha lasta , aga ma jään oma juurde : tuleks jah .

tkt0030 Eriti võrreldes meestega .

tkt0030 Miskipärast arvatakse , et sekretär on päikeselise iseloomuga , sunnitakse naeratama , aga kui naeratab , siis lüüakse külge .

tkt0030 Kuid tookord püüdsin sellele kõigele enam mitte mõelda .

tkt0030 Seal olen jälle väike , ebaoluline , sulan loodusega ühte ega pea ennast enam looduse krooniks , keda vaevavad teatraalsed tungid .

tkt0030 Ma tean , et selliste vaadete üle muiatakse - vend naeris mu üle avalikult - , kuid see kõik on mu enda asi ja ei puutu kellessegi teisesse .

tkt0030 Ma ei häbene seda ja oskan isegi lähemalt seletada .

tkt0030 Te ju teate , et kogu see sugupooltevaheline sõda pärineb põhjamaadelt , külmadelt aladelt , tundratest ja fjordidest , saunadest ...

tkt0030 Hea küll , kuid veel hullem on see , et kõik peavad seda teadma .

tkt0030 Milleks teada ?

tkt0030 Minu kodukohas maal korjati ainult kukeseeni ja tõmmuriisikaid , teisi peeti mürgisteks .

tkt0030 Justkui kättemaksuks korjan mina nüüd kõiki seeni , mis on söödavad , ainult väikesi valgeid väldin , sest neid on raske määrata .

tkt0030 ( Ma ei pea siin silmas šampinjoni , mille loomulikult ära tunnen ja mis on iseasi . )

tkt0030 Ehkki oleme sündinud erinevatena , oli meil väga lõbus , kuni vend avastas , et mu seened määrivad ta auto kasti limaga . "

tkt0031 Nad vestlesid vaikselt omavahel ja Jüri , äsja Tartust saabunud praktikant , sai segamatult mõelda eelseisvatele mägedele .

tkt0031 Siis mäed ei rõhunud , neile mõeldes ei tekkinud suletud ruumi tunnet .

tkt0031 Meeldivam oli meenutada küla , kus keskpäevavalguses võis juba kevadet aimata .

tkt0031 Külas arvati , et naised on lihtsalt omavahel tülli läinud .

tkt0031 Ta teadis hästi , et ilma temata ekspeditsioonis hakkama ei saada .

tkt0031 Kuna ametlik ekspeditsiooni koosseis koka ametikohta ette ei näinud , oli ta vormistatud tehnikuks .

tkt0031 Keegi ei teadnud , kust ülemusele selline optiline nimi oli külge jäänud , sest ta ei kandnud isegi prille .

tkt0031 Näljased mehed tuletasid Okulaarile sagedasti lõunale minekut meelde , tema aga vastas : " Kohe , kohe , " ja unustas samas oma lubaduse .

tkt0031 Nagu teada , olid kõik senised katsed lörri läinud : kas oli ta mõnel tähtsal hetkel oma väljavalitu hoopis unustanud või oli noorik ise mõistnud , kuidas elu Okulaariga välja näeb .

tkt0031 Praegu oli selleks paigaks mitmeaastane astrokliima-ekspeditsioon Kaukaasia eelmäestikus , kus uuriti vaatlustingimusi alles projekteerimisel oleva maailma suurima peegelteleskoobi jaoks .

tkt0031 Leonid vahetas käike , manööverdas edasi-tagasi ja ütles Niina juuresolekust välja tegemata kolm soolast sõna .

tkt0031 Jüri tundis , et oli end harjumatus õhupuuduses üle pingutanud .

tkt0031 Kas oskabki kahekümneaastane märgata , millal aur manomeetri osuti üle punase kriipsu tõukab ?

tkt0031 Kuigi Okulaar oli ülem , luges siin igaüks ennast elu keskpunktiks .

tkt0031 Leonid teadis , et ilma autojuhita pole ka ekspeditsiooni , Pavel omakorda , et buldooserita on mäele tõusmine võimatu , Niina - ilma söömata ei ela keegi , ka teadusemehed mitte .

tkt0031 Vaatlejad arvasid , et kogu ülejäänu oli just nende tarvis korraldatud .

tkt0031 Seepärast suhtuti Okulaari korraldustesse teatava üleolekuga .

tkt0031 Kohanemist tuleb kindlasti kaua treenida , mida kauem eemal olla , seda väiksemaks jääb koduigatsus , arvas Jüri .

tkt0033 Siis , kui Vahur meie teada oma endise koolivenna suvilas viibis .

tkt0033 Ülejäänud kaht ma ei tundnud .

tkt0033 Mõtlesin uuesti uurija tookordsele selgitusele .

tkt0033 Ma tahaksin kõike teada . "

tkt0033 " Kust te teate , et just tema peksis ?

tkt0033 " Meil on põhjust arvata , et just tema antud jalahoop pähe osutus surmatoovaks . "

tkt0033 " Kust te seda teate ?

tkt0033 Kust teie teate , kes kuhu lõi , millal lõi ? "

tkt0033 Läksin läbi maja , astusin tänavale ja hakkasin midagi mõtlemata mingis suunas minema .

tkt0033 Ma ei osanud juhtunust ikka veel teisiti mõelda kui nende uurija sõnadega .

tkt0033 Kust ma selle kõik võtsin ?

tkt0033 Kobasin taskus , ulatasin tikutoosi ja tundsin , kuidas käsi värahtas .

tkt0033 Ma ei öelnud sõnagi , pöördusin ja tulin välja , tundes seljal korrapidaja imestunud ja kahtlustavat pilku .

tkt0033 Leaanika kaupluse ees lõin korraks küll kõhklema , aga siis lükkasin raske ukse lahti ja suundusin esimese kassa juurde .

tkt0033 Mind tunti siin , neiuke naeratas mulle pigem koketselt kui lugupidavalt ja ütles enne , kui sain suu avada : " Juhataja on oma kabinetis , seltsimees Puustusmaa . "

tkt0033 Mul oli tahtmine sinnasamasse nurka toolile vajuda , aga teadsin , et nii ei saa , see pole kombeks , ja väljusin sõna lausumata , jäin kabineti ukse kõrvale seisma .

tkt0033 " Arvad ? "

tkt0033 Leaanika kõhkles ja ütles siis ise mu mõtte välja : " Mul tuli niisugune tunne , et see on nagu matusele minek ... "

tkt0033 Tema silmad tõmbusid märjaks , teadsin , et pean nüüd kähku midagi toetavat ja julgustavat ütlema , aga keel tõrkus .

tkt0033 Kui kiiresti võib üldse mõtelda ?

tkt0033 Ma ei tea , kas suutsin talle seekord midagi arukat rääkida , aga midagi nähtavasti siiski , sest ta kirjutas palju ja päris igasuguseid asju , mille mõtet ma õieti ei taibanud ja mida ma praegu enam ei mäletagi .

tkt0033 Kas ma suudan vähemalt täna , vahetult enne seda õudset protsessi , meelde tuletada kõike nende kaheksateistkümne aasta jooksul juhtunut ? ...

tkt0034 Sain teada haagikohtunik kapten von Stackelbergi nõudmisest kubermanguvalitsusele , et Reikebisse saadetaks soldatid , kuna sealsed talupojad on hakanud mässama .

tkt0034 Aga kui selgeks tehti , et keegi inimene viga ei saanud ja ka maja mitte , siis pidas kubermanguvalitsus mõistlikuks järele küsida , mis Peterburgist selle kohta öeldakse .

tkt0034 Teie nõudmised on mul ennegi teada .

tkt0034 Sealt edasi mõtles Bore sõita posthobustega - muidugi sel juhul , kui väin nii viss on , et veolooma ja raskemat koormat kannab .

tkt0034 Ehk küll taliteed mööda sai hulga maad otsemini kui suvel Kärdali kaudu , pidid mehed Halli ohjaharudega päris tublisti tagant sundima , et posthobuste ärasõidu ajaks Vahtrepale jõuda .

tkt0034 Paraja käimise juures peaks õhtuks teisele poole jõudma küll , arutas Bore .

tkt0034 Peab olema !

tkt0034 Jäärajale oli arvata iga veerandi versta peale torgatud kadakatups , et sumeda ilmaga või tiheda lumesaju korral õigelt teelt ära ei eksiks .

tkt0034 Bore ei käinud esimest korda jääteed Haapsallu ja teadis , et need olid poolevahemärgid .

tkt0034 Ega Bore lumest ja tuulest nii väga oleks hoolinudki - paks umbkuub seljas , vöö ümber , kaks paari villasokke jalas ja karvamüts peas - , kuid kadakatupsusid polnud nüüd enam näha , sadu ja hämarik ei lasknud silmadel seletada kaugemale kui ehk kümmekond sammu .

tkt0034 Laevaga on palju parem , mõtles Bore .

tkt0038 Varangu saar siin ja teine , teavad merilised rääkida , Lapimaal , kus hinged käivad mõõka keerutamas , nii et taevakumm helkima lööb . Üks meri kõik ja ühtviisi soolane , laevaga pääseb igale poole ligi .

tkt0038 Teab vana kaval , et kevadel tema nahast keegi ei hooli .

tkt0038 Mehed naeravad küll , aga muist peab keelust lugu .

tkt0038 Tõuseb tuul , mehe võbisevad ninasõõrmed tabavad erutavat lõhna : ta ei ole seda varem tundnud .

tkt0038 Vahel peame nägema väljastpoolt iseennast ja oma i-minevikku , oma ajalugu , aga ma tõesti ei tea , kuidas seda kirjeldada .

tkt0038 Midagi niisugust leidis aset ka Läänemere rannikul , kui lõunast hakkasid siia sisse imbuma uued asukad , keda arheoloogid seostavad sõjakirveskultuuriga .

tkt0038 Vaatan sõjakirveskultuuri hõimule otsekui väljastpoolt tulnukale , sest oskan mõtelda ainult keeles , mitte geenides .

tkt0038 Võib-olla ei tohiks nii kergekäeliselt üldistada .

tkt0038 Rangelt võttes on juured tühi poeetiline metafoor .

tkt0038 Aga rangelt võttes on ka poeetiline metafoor osa meie kultuurimaastikust .

tkt0038 Kui seisaksime keset põldu , vili üle pea , tajuksime ainult kõrte ebamäärast õõtsumist .

tkt0038 Eraldi võttes liigub iga viljapea isepäi , ja oleks arutu tema liikumist mõõta , võrrelda ja kirjeldada .

tkt0038 Ma ei tea , kas suutsin ennast arusaadavaks teha .

tkt0038 Muinasaegseid rändeid oleks sobivam võrrelda põllu vaikse sirutumisega värskete muldade poole , millest põld ise on niisama vähe teadlik kui meie metsade muistne asukas .

tkt0038 Kontinendid , mered ja jõed on meil maakaartide kaudu pidevalt silmade ees ning ajategurile mõtleme harva ja pealiskaudselt .

tkt0038 Seda on meie sirgetel autoteedel raske kujutleda , ometi on niisugune aeglus meie metsavööndile omasem kui stepirahvaste välkkiired sööstud või vandaalide jõudmine Skandinaaviast Kartaago varemetele .

tkt0038 Rännetel on oma osa kultuurikontaktides , kuid see on väiksem päevast päeva toimivast kultuurikiirgusest , mida eespool püüdsin võrrelda viljapõllu voogamisega .

tkt0055 Ta oli korraga avastanud , et samas linnas elab sugulasi , kellega ta pole lapsest saadik läbi käinud .

tkt0055 Niisugust viga poleks ta mingil juhul teinud , sest - nagu ta endale ausalt tunnistas - ei tundnud ta siiani erilist tarvet taasühineda vere-klanniga ega identifitseeruda geenide tasandil ja tema eesmärk polnudki niivõrd üritada uut läbikäimist - hiljem ta algatatut märkimisväärselt ei jätkanud - kui tahtmine näha , mismoodi ta lastega nüüd hakkama saab , kas elu ja lahusolek on talle isadust õpetanud või ei .

tkt0055 Loodetavasti Koit ja Malle ei tea midagi minu vaadetest , mõtles Erlend .

tkt0055 Eks näis , hõõrus ta lõbutsedes käsi , kas nad avastavad minus perversseid jooni või mitte .

tkt0055 " Näh , võin küll , miks ma ei oska ! " mõtles ta .

tkt0055 " On küll , " arvas Märt .

tkt0055 " Noo , mina mõtlesin , et sina hakkad ka õpetajaks nagu emagi ! "

tkt0055 " Ei , " põlastas Märt .

tkt0055 " Autoga saab sõita , kooliga ei saa , " arvas Märt .

tkt0055 Kas sa oled mõelnud , mis asjade pärast elus tasub sõita ja mille pärast ei tasu ? "

tkt0055 Ta tegi seda ärevalt , aga ilma paanikata , täpselt ja valvsalt nagu hulluarst , kes haiget jälgides teab , et kuigi too esialgu adekvaatselt käitub , peab ta varem või hiljem ikkagi tursked sanitarid ukse tagant appi hõikama .

tkt0055 Küllap nad ikkagi midagi aimasid , mõtles Erlend ja vaatas kella - ta oli pidanud vastu tunni ja nelikümmend minutit .

tkt0055 Lutrin ja Malka said tema külaskäigu üle naerda .

tkt0055 Juhataja tõmbas pihuga üle lauba , andes mõista , et tal pole kerge , sest tagurlikud jõud ei kavatsegi kasutada neile seadusega ettenähtud suvepuhkust , vaid vastupidi : Krimmi või Nice'i sõitmise asemel jäävad linna , lootes uinunud valvsuse õhkkonnas otsustavat edu .

tkt0055 Erlend ei osanud suurest hämmeldusest esiotsa midagi kosta .

tkt0055 Arvesta sellega .

tkt0055 Kolmapäev oli Erlendil ette nähtud kodus töötamiseks .

tkt0055 Ise alles pesuväel , puistas ta tassi lahustuva kohvi pulbrit ja jõi , mõeldes mõnuga eesootavale päevale .

tkt0055 Ta mõtles siin aega veeta , kuni kõrval hakkab süüa saama - esialgu toideti restoranis hotellikülastajaid .

tkt0055 Kolme paiku pidid ka Lutrin ja Malka sealt läbi astuma .

tkt0055 See ongi emantsipatsioon , et naised püssi lasevad , mõtles Erlend stoiliselt .

tkt0055 Seda viimast polnud Erlend kuigi tõsiselt võtnud .

tkt0055 Ta teadis mitut meest , kelle suust võis kuulda väljendeid nagu " see peab hea olema , sest olgu muuga kuidas on , aga mu naisel on hirmus nõudlik maitse , tead , mu naisele meeldivad õudselt vähesed asjad , kui tema juba kiitis , siis võid uskuda " ja muud seesugust .

tkt0055 Aga mõni hakkas oma naist kiitma just siis , kui ta temast eriti enam ei hoolinud , ja omistas tollele olematuid väärtusi , niiviisi alateadlikult kompenseerides oma tunnetepuudust .

tkt0055 Naised lugesid Erlendi teada üldse rohkem kui mehed .

tkt0055 Ja üsna mitmed Erlendi naistuttavad lugesid eranditult väärtkirjandust , iga uue raamatu puhul enne autoriteetsetest allikatest järele uurides , millega ja kellega tegu .

tkt0055 " Ah , tead , mina ei oska niimoodi arutleda kui teie , " lõi ta koketselt naeratades käega .

tkt0055 Seepeale arvas Erlend , et suguõdede raevust on vähevõitu kellegi vaimuküündivuse tuvastamiseks .

tkt0055 " Kas sa siis tõesti ei oska selle raamatu kohta midagi öelda ? " küsis ta variserlikult kurva häälega .

tkt0055 " Kust sa siis üldse võtad , et see hea lugu on ? " ründas ta teda .

tkt0055 Ise aga mõtles : tühja sa teed !

tkt0055 Ja pole raske mõistatada , kelle suust sa oma hinnangud võtad .

tkt0055 " Kunsti tunnen ma ära iga naks .

tkt0055 Vaata , " nihkus ta Erlendile usalduslikult lähemale , " ma ei oska kunagi täpselt öelda , mis asi see on , aga ma tunnen alati ära , kui ta on . "

tkt0055 Erlend ei osanud musta ega valget kosta .

tkt0055 Erlend oli lugenud tema teisi kirjutisi , teadis nende mõttekülvi tihedust ja lause meloodilisust ning võis seega suure tõenäosusega öelda , et tolle romaani taga pole lihtsalt kirjaniku biograafia ning loometee ülestähendused paaril leheküljel , vaid ulatuslik essee , mille nautimine eeldab vastavat suundumust , tunnetuslikku huvi ning kalduvust abstraktselt mõelda .

tkt0055 Malka kõhkles .

tkt0055 " Ma ei oska seda väljendada .

tkt0055 Kahtlane küll , mõtles Erlend .

tkt0055 " Ah , " lõi Malka käega .

tkt0056 Ei mitte mingisugust eelteadet , isegi mitte eelsoovi , tuksatust , mis oleks võinud reeta tema olemasolu minus ja ometi oli ta seal ammu , pidi olema , sest miks muidu ma jäin seisma nende väikeste räpaste laste juurde , kelle näod tuletasid mulle meelde lõvikutsikaid või näuguvaid tiigreid .

tkt0056 Ma tean seda peast nagu korrutustabelit , nagu pööramist või käänamist , sest ka mina olen olnud üks öö jaoks kohendatutest ja selle mälestuse piin elab siiamaani veel minu närvikudedes .

tkt0056 Nii arvasin ma vähemalt tookord .

tkt0056 Nüüd mõtlen ma , et võib-olla oli see pisike kavalus pääseda nende mudivate ja pesevate käte vahelt , sest miks ma siis iga kord virgusin , kui mind voodi pandi ?

tkt0056 Hiljem , jah , siis ma oskasin juba teeselda , aga alguses , kui ma langesin valgete linade tühjusesse nagu külmale lumelagendikule ja rõõmustasin nende musitavate nägude ja kompavate käte eemaldumisest , jooksid nad minu virget olekut nähes üksteise võidu tagasi ja hakkasid mulle hällilaulu laulma .

tkt0056 Ent nende armastus avastas peagi mu mängu - ja nad hakkasid mind pidama sõnakuulelikuks lapseks , kes teab , et voodisse pandult peab kohe uinuma .

tkt0056 Oma edevuses nägid need puhevil kanad selles raske kasvatustöö vilja ega suutnud taibata , et ma petsin neid eemalepeletamiseks .

tkt0056 Olin alles liiga väike , et osata orienteeruda mind tabanud tohuvabohus .

tkt0056 Kergem oli nad juba unustada ja uusi välja mõelda .

tkt0056 Nüüd ma vist mõtlesin end liiga kaugele tagasi .

tkt0056 Oleksin ma läinud , oleks võib-olla kõik korda saanud , aga pelg muutis liiva mulle tabuks ja mida keelavamaks see mulle sai , seda rohkem tahtsin ma uuristada temasse koopaid , et tunda maa-aluse ligitõmbavat jahedust .

tkt0056 Ma olen alati imetlenud inimesi , kes oskavad isegi sülelastega kontakti saada .

tkt0056 Tarvitseb ühel lapsel neile uudistavalt otsa vaadata ja pead kõigutada , kui nad , kartmata naeruväärseks muutuda , võtavad lapse mängu vastu ja kõigutavad ka temale oma pead ning see võib juhtuda bussis või poes , ükskõik missuguses rahvarohkes paigas kümnete silmapaaride all .

tkt0056 Tõsi , esialgu polnud mul veel mingit sihikindlat plaani , teadsin ainult , et pean uusrajoonidest eemale hoidma , nende ühenäolisus ja lagedus mõjusid mulle sama võõristavalt nagu liivakastide üheilmelised ilulapsed .

tkt0056 Nendes oli peidus turtsatus , millega nad võisid iga hetk paigalt söösta , et mind taga ajada , ja kuigi ma mõtlesin nad kivinenud koerteks , nii nagu ma kunagi mõtlesin muinasjutud ümber - jah , just kivinenud koerteks - , jäi minusse siiski ebamäärane rahutus .

tkt0056 Mulle näis , et nende laternad on nagu silmad , mis jälgisid mind tähelepanelikult , ja kuigi ma teadsin need olevat kivistunud , lõi vahetevahel päikesehelk nad põlema ja siis nad tungisid mu mõtteid püüdma .

tkt0056 Et vältida nende võimalikku läbimurdu , hakkasin eelistama tänavaid , kus ootevalmis autosid ei olnud silmapiiril , või olid nad siis kaugel , seljaga minu poole .

tkt0056 Mõtlesin koguni , kas nad ongi puiesteed , vaid lõuendile jäädvustatud sirged tardunud puud .

tkt0056 Jah , esialgu näisid nad mulle soojade sõbralikkude tänavatena , oma inimtühjuses ja vaikuses lausa kodused , aga siis , kui ma tabasin nende lahke naeratuse taga silmakirjalikkust ja aistisin , kuidas nad mind jälgisid peidetud umbusuga , nagu oleksin neile üdini võõras , roomas minusse hirm .

tkt0056 Või kavatsesid nad end lahti kiskuda ja tulla üheskoos mu peale ?

tkt0056 Ma ei tea .

tkt0056 Ma ei tea .

tkt0056 Ma püüdsin akendesse mitte kõõritada , mõtlesin end olematuks , ja ometi vahtisin nendesse sisse .

tkt0056 Ma oleksin pidanud sinna kohe minema , aga siis ma veel ei teadnud seda .

tkt0056 Miks ma arvasin , et ta on tubades peidus ?

tkt0056 Või tuli minusse jälle unustatud kurjus , mis sundis mind nõnda õelalt mõtlema ?

tkt0073 Linna peal jalutades jääb ta äkki nagu rabatult seisma ; sa vaata ainult ! sosistab ta mulle väriseval häälel , ise sülge neelates , ja ma näen , mida ta mulle näitab , aga tunnen , et tema näeb minust hulga enam - see on asjatundja pilk , kes vääramatult määrab kindlaks kunstiteose väärtuse .

tkt0073 Juba ta nimi oli justkui vigurvända välja mõeldud ; tutvustan teda : minu sõber Smerdjakov , ja näen , kuidas kõigi suud venivad muigele .

tkt0073 Smerdjakov oli mulle mõjunud , tundsin , et hakkan smerdjakovistuma , ja mul oli kurb enda pärast .

tkt0073 Ma olen alati mehe ja naise vahelisi tundeid väga kõrgelt hinnanud ja hoidunud petlikest armuavaldustest ; on ju kirjeldamatu vahe selles , kas inimesi viib voodisse vastastikune meeldivus või on tõukejõuks tärganud armastus .

tkt0073 Loomulikult oli see temast väga kena , et ta oskas suud pidada , kuigi ma viisin uudishimutsedes kümneid kordi jutu neile radadele , mis pidanuksid ta hingesoppidest mingi tõelise , tunnetulvast ülepaisutatud armuloo esile tooma .

tkt0073 " Sa vaid kujuta ette , kuivõrd kena on pühapäevasel päeval enda ihu puhtaks harida , " ütles ta , ja mõeldes Smerdjakovi peale , jäin kõhklemata nõusse .

tkt0073 Smerdjakov oli vaimustatud , ta oli küll palju kuulnud eesti saunadest , kuid selle ajani polnud tal õnnestunud neid proovida .

tkt0073 Kujutlesin , et kui ta hakkab veest välja tulema , siis tormab kogu rannas olev naissugu froteerätikutega vastu , et oma mehelikkuse iidolit kuivaks nühkida .

tkt0073 Jutt kaldus pääsukestele , imetlesime nende ilu täiuslikkust ning Joona isa tegi mulle ettepaneku kord pääsukesi maalida .

tkt0073 Ütlesin , et ma ei julge sellist looduse meistriteost pildil kujutada , kuigi teadsin väga hästi , et ma lihtsalt ei taha maalida liiga kauneid elemente oma piltidesse , ja kui Joona isa mõne aja pärast puhkama läks , viisin jutu sellele , kuivõrd määrav on kunstiteose objekti valik , sest mu süda natuke kripeldas , et ma nii peenutsevalt keeldusin pääsukesi maalimast .

tkt0073 " Ma ei tea , kas minu lugu on küllalt rafineeritud võistlemaks teoreetilise vestlusega , ent ma lihtsalt ei saa vastu panna kiusatusele seda teile rääkida , " ütles Smerdjakov ja rüüpas paar lonksu sõstramorssi .

tkt0073 " Suvesõnum ... " irvitas Meinhard ning Smerdjakov alustas oma lugu .

tkt0073 Ma ei kahelnud hetkekski selle kõige tõelisust , lihtsalt ujusin õnnes ning uhkuses .

tkt0073 Ma ei teadnud temast peaaegu midagi , ei perekonnanime , isegi mitte seda , kas ta töötas selles pioneerilaagris või oli mingi juhuse tõttu tollele piknikule sattunud .

tkt0073 Ma ei teadnud , kuidas temast jälle lahti saada , tema agressiivsus läks isegi niikaugele , et kui mind kodus ei olnud , käis ta mu naise jutul , tutvustades toda kümneaastast jõmpsikat kui minu poega .

tkt0073 Oleksin hea meelega kuskile ära sõitnud , aga ma ei võinud isegi seda teha , sest kartsin mingeid temapoolseid jultunuid avantüüre , mida saaksin ainult oma kohalolekuga takistada .

tkt0073 Eks ta ole , mõtlesin ma püsti tõustes ja laisalt ringutades , sellest kõigest võinuks kunagi jutu kirjutada .

tkt0083 Käsi vette kastes silmas ta tiigis kuldkala ja vaatas sellele imetledes järele , kui see minema ujus , kutsus meestki vaatama , ent see lausus vaid paar kärsitut sõna , millega õhutas naist kiirustama .

tkt0083 Siit hargnes mitmeid teid , nad ei teadnud , kustkaudu edasi minna .

tkt0083 Oleksid võinud muidugi valida mõne laiadest allapoole suunduvatest tänavatest , aga mees oli võõrast ümbrusest nii segaduses , et ei mõistnud arukalt kaalutleda , ning ta hakkas läbi tornialuse värava sammuma mäkke , kuigi see tee oli kõige vähem märgatav ning näis ka kõige üksildasem .

tkt0083 Aga võib-olla oligi kõrvaline tee seotud mõttega , mida ta peas haudus .

tkt0083 Otse ees seisis värskelt kullatud kuplitega katedraal , naine isegi veidi kohkus seda märgates .

tkt0083 Ei tea , kas ta polnud sellist kõverdatud vormide ümber võimukalt säravat kulda siin hallide sirgjoones tõusvate müüride vahel oodanud või kes teab mis kartusi seinale kulla sisse maalitud inimesed temas äratasid - ta näis tundvat end jälitatuna ja ehmus paigale .

tkt0083 Mees teadis küll , aga ta ei kärsinud uuri osuteid ümber panna .

tkt0083 Meelsamini rehkendas ta aega endamisi , kui askeldas ja õiendas vahetpidamata osutitega .

tkt0083 Naisele meeldisid puhtad katused , mille varju ta mõtles korralikud püsivate seintega eluasemed .

tkt0083 See ei meeldinud neile , nende arvates pidi meri algama lahtiselt maalt , kummatigi polnud nad ka pettunud .

tkt0083 Nad teadsid , miks neil oli vaja tulla .

tkt0083 Veel oli vaja külma vette astuda ning ka merevee maitset tunda , et nõnda merd igas punktis tegeliku ümbruse osana teada saada ja seega eksimisvõimalust vähendada .

tkt0083 Käed üleskerkinud seeliku all , lükkas ta naise vastu müüri , surus ennast jõuga ta ligi , nii et ta naise ihu peaaegu vastupanu piiril tundis , ja suudles kaelusest paistvat kahvatut nahka .

tkt0083 Nõnda oli ta tükk aega , just nagu ei tunnekski jalad külmuse raudset pigistust .

tkt0083 Pargis oli kevadine hommikupoolik kõige rohkem tunda .

tkt0083 Aga mees teadis .

tkt0083 Naine astus riiulite ette , sirutas kõhklevalt käe , laskis selle aga uuesti alla , nagu ei teaks ta , millist peab võtma .

tkt0083 Aga ka mees ei teadnud , missugune end selle ahvatlevalt pakkuva rohkuse hulgast on leib .

tkt0085 Rasmus kuulas , vaatas ja nuusutas ning tundis iga erguga , et kevad on tõepoolest kätte jõudnud .

tkt0085 Rasmuse sõnavõtust pidi kujunema päeva nael , omamoodi sensatsioon , sest nii põnevaid avastusi polnud soome-ugri keelte alal ammu tuntud .

tkt0085 Rasmuse arvates oli ta tõelise teadlase jaoks ülearu ekstravagantne ja püsimatu .

tkt0085 Antti oli sõitnud kuhugi Siberi kaugemasse soppi matkama ; oma täpsemat marsruuti polnud tal kombeks teatada , ja vaevalt ta seda isegi alati ette teadis .

tkt0085 Tema veidrused olid tuntud ning seepärast ei teinud erilist muret asjaolu , et Antti õppetöö alguseks tagasi ei jõudnud .

tkt0085 Ühed suhtusid asjasse huviga , teised umbusuga , mõned aga arvasid , et tegu on Antti järjekordse ekstravagantsusega .

tkt0085 Midagi sellist võis ehk kõne alla tulla näiteks Aafrikas või Lõuna-Ameerikas , kuid mitte Siberis , mis on ju üsna põhjalikult läbi rännatud ja uuritud .

tkt0085 Räägiti , et keegi teise kursuse žurnalistineiu , kes plaanitses abahakiiridest vägeva artikli kirjutada , ilmunud ühel pärastlõunal pahaaimamatult ühiselamutuppa Anttit intervjueerima .

tkt0085 Tütarlaps olla suhtunud asjasse väga tõsiselt ja selleks puhuks koguni ülimoodsa reportermagnetofoni hankinud , kuid Antti olevat tüdrukut nähes lausa marru läinud ning ta toast välja visanud .

tkt0085 Et ainus inimene , kes abahakiiridest midagi teadis , otsustavalt vaikis , püüti tõele lähemale jõuda isikliku fantaasia ja elukogemuste abil .

tkt0085 Sess hakkas juba lähenema , kui äkki avastati , et Antti Kasak on kadunud .

tkt0085 Oli ju loomulik , et diplomitööd ei saa kirjutada ülikoolilinnas paigal istudes , eriti , kui on tegemist teaduslikult nii tähtsa uurimusega , nagu pidi tulema Antti oma .

tkt0085 Siin kavatses ta paremale pöörata , minna mööda järgmist tänavat kuni leivapoeni ja keerata siis vasakule .

tkt0085 Kõuts oli uhke ja suursugune , sest ta oli ümbruskonna hoovide ning iseenda peremees ; ta oli tark , sest teadis , mida temal oli tarvis teada .

tkt0085 Me ei või aimata , mida kass tol hetkel mõtles või tundis .

tkt0085 Võib-olla ei olnudki kassi vaates mingit kutset ega märguannet , kuid järsku tuletas see üleõla heidetud põgus pilk Rasmusele meelde , mis nimelt oli talle looma näos nii tuttav tundunud .

tkt0085 Kõik uurisid fotosid veel kord hoolikalt , kuid kellegi nägu ei ilmutanud mingeid äratundmismärke .

tkt0085 Ma ei oska seda põhjendada , kuid äkki tuli mulle mõte , et abahakiirid ongi see algne juur , millest kõik soome-ugri ja samojeedi rahvad on välja kasvanud ja . . . hiljem mööda maad laiali rännanud . "

tkt0085 Küsimus oli mõeldud naljana ja mõned turtsatasidki kergendatult .

tkt0085 " Ma ei tea , kas ta just nõiduda oskas , aga mingid võimed tal igatahes olid , " vastas ta tõsiselt .

tkt0085 Olin ikka arvanud , et mongoliididel on väikesed silmad , ent see pole nii .

tkt0085 Ja pilt oli mulle imelikult lähedane : ma tundsin kõiki neid inimesi , tuttav oli viimane kui palk igas hoones .

tkt0085 Seda meenutades kerkis Rasmuse silme ette šamaani foto .

tkt0085 Kõuts keeras tänavalt hoovi ja Rasmus , õieti teadmata , miks , järgnes talle joonelt .

tkt0085 Rasmus oskas seitset keelt , kuid ei osanud katustel turnida ning tundis nüüd , kuidas kaenlaalused higiseks tõmbusid ja äralöödud põlv ebameeldivalt tuikas .

tkt0085 Rasmus oli seni olnud pedantselt täpne ning alati ette teatanud , kui kavatses kuhugi ära sõita .

tkt0086 Kui nii võtta , oli see tema jaoks suur asi , suur tunnustus - kabet väljaspool meie linna ja pealegi veel nii kaugel .

tkt0086 Loomulikult ei saanud ma oma oletust millegagi tõestada , aga ma olin selles üpris kindel , ma võisin lausa kihla vedada , et antud juhul pole tegu mõne muu mehhaanilist müra tekitava instrumendiga .

tkt0086 Tahad , veame kihla , ütlesingi endale .

tkt0086 Jah - korteris elades olin õppinud kuulatama ja mõistatama , nii mõnigi kauge ja salapärane eluavaldus oli saanud tõlgenduse .

tkt0086 Võrdlesin seda oma üksildast videvikuharrastust astronoomi tegevusega , kes mingi kauge tähe vilkumist uurides võib ükskord ütelda , kas sellel taevakehal on elu või mitte , kas seal valitseb kuum põrgu või jääaeg , kõmiseb kõu või püsib tolmune igivaikus .

tkt0086 ( Sest tõesti - peaks näiteks üks kaheksa-aastane tütarlaps mõtlema oma isast , kes näitab peeglile keelt ? )

tkt0086 Tegelikult andsin endale ju aru , et Mussolinit on vääritu matkida , teadsin sedagi , millega see mees lõpetas , aga mis parata , tema nägu , tema lõug ja alahuul huvitasid mind nagu asi iseeneses .

tkt0086 Aga erilist rõõmu ma sellest ei saanud , kuigi mulle vähemalt kahel korral kutselise karakternäitleja karjääri ennustati .

tkt0086 Paljugi , mis sulle elu jooksul räägitakse , mida sulle ennustatakse , mida sinust oodatakse . . .

tkt0086 Nüüd , aastate tagant sellele vahejuhtumile mõteldes , mil isa mu peegli eest tabas , olen jõudnud arvamusele , et küllap on temalgi säärane salaharjumus peegli ees nägusid teha , et ennast aeg-ajalt kellegi teisena tunda , kas siis endast tähtsamana või , vastupidi , palju lollimana .

tkt0086 Kust ma seda tean ?

tkt0086 Oletan .

tkt0086 Täpselt samuti , nagu astronoom oletab olukordi mõnel kaugel tähel .

tkt0086 Teeb oma grimassi , meenutamaks meeletut noorust .

tkt0086 Aga kõike seda ma ainult oletan .

tkt0086 Üht isa salapattu tean ma siiski .

tkt0086 Ja hiljem mõtlesin enda jaoks välja isegi mingi õigustava motiivi .

tkt0086 Kas ema teab sellest kõigest ?

tkt0086 Mul hakkab nüüdki kõhe , kui püüan ette kujutada , mis toimub selle üsna eaka mehega tema lukustatud kabinetis , millised võikad košmaarid , millised sisemonoloogid seal aset võivad leida .

tkt0086 Äkki on ta neil oma salatundidel tõesti sõjamees , riigipea , maadeavastaja , ooperitenor - ma ju ei tea , kelleks mu isa väikese poisina igatses saada , ega ometi tõesti koolidirektoriks ?

tkt0086 Kardan , et nendest asjadest ei räägi me temaga küll mitte kunagi .

tkt0086 Sest arvata võib , et kandidaadikraad jääb minust selles elus küll üritamata .

tkt0087 Tema hull samm polnud instituudis vähemalt seni veel teatavaks saanud - kui keegi teadiski , siis vaikis .

tkt0087 Operatsiooni ei peetud raskeks , kuid valu valmistas see omajagu .

tkt0087 Seal te vist tutvusitegi , mõtlesin .

tkt0087 Meest mõõdeti siin eeskätt selle järgi , kuidas ta valusid kannatada oskas .

tkt0087 Ja Kuivik oskas .

tkt0087 Muidugi Ülle - polnud lihtsalt osanud sellele varem tulla .

tkt0087 " Ah sina tead ka ?

tkt0087 " Ise te ütlesite , et must huumor , " irvitas ajakirjanik ennast õigustades , nagu oleks Simmogi selle kohta midagi öelnud .

tkt0087 Mul kolleeg käis Kaug-Põhjas kivisöekaevandustest lugu tegemas , vaatas ja vaatas , kuidas pimestavalt helendava lume alt sütt välja toodi , ja tagasi tulles ütles , et ta poleks arvanudki , et isegi nii kaugel põhjas on valge all ikka must ... "

tkt0087 Vaatasin ajakirjanikku lugupidamisega : näe , kus oskas õige strihhiga lõpetada .

tkt0087 Kardan , et mina oleksin lisanud veel ühe lause : sa ju ise samasugune , mis sulle andeks anda ...

tkt0087 Arvasime kõik sedasama .

tkt0087 Mõtlesin teatud resignatsiooni ja nukrusega , et elu haiglas on väga sarnane vanade inimeste eluga - ei mõõdeta tundide ega päevadega , vaid kindlate sündmustega .

tkt0087 Mäletan veel selgesti , kuidas ma olin hädas nende sünni- ja muude daatumite kindlakstegemisega - tuletasid kõike meelde ainult mitmesuguste mällu sööbinud sündmuste järgi : oot-oot , see oli vist sel aastal , kui Marie poeg varguse pealt kinni võeti ja vangi pandi , või ei , mitte siis , see oli hoopis sel aastal , kui Miina tütar linna teenijaks läks ja lapse sai ; ah et millal ma abiellusin , oot-oot , see oli siis , kui meil hobune jalaluu murdis ja urjaadnik ta maha laskis ; aga esimene laps , Villem , sündis tol aastal , kui tsaar Aleksander tapeti ...

tkt0087 Tulevikus meenutan kindlasti ka mina neid haiglaaegu umbes niisamuti : see oli tol päeval , mil Kuivikule naha siirdamine tehti , see siis , kui Inna koos Kadiga mind vaatamas käis , too siis , kui vintske vanamees suri ...

tkt0087 " Ma olen temataolisi ennegi näinud , kolm aastat tagasi Tallinnas Keskhaiglas oli kah üks sell , sel lõigati käsi ära , kui opilt tuli , irvitas ja lõõpis mis hull , aga pärast olid teisel nagu munad maha võetud , kui päris teadvusele tuli ja aru sai , mis temaga õieti oli juhtunud .

tkt0087 Huvitav , mis töö peal ta oli , kondi järgi võib arvata , et mõni müürilõhkuja või transporditööline .

tkt0087 Õhtust või hommikust , seda ma veel ei tea . "

tkt0087 Sanitar vaatas kõheldes kord ühe , kord teise poole , ta teadis , et meie palatis ei saa ühtki juttu kohe puhta kullana võtta .

tkt0088 " Mats kartis tookord küllap , et poisid pistavad plehku , ja kähvas Jaanile piitsaga .

tkt0088 Sõjajärgsed Tartu tänavad nägid välja teised kui praegu - iga majaomanik pidi suure lume ära vedama , mingit soolamist siis ei tuntud ja tänav oli kui klaas .

tkt0088 Varsti teadis viimane kui poiss , millist värvi keni pükse meie kallis Malleke täna kannab , tal olid ju jalad pedaalidel ja põlved parajalt harki .

tkt0088 Minu arvates pidi saama .

tkt0088 " Anna andeks , aga niiviisi võid küll ainult sina mõelda ! "

tkt0088 " Ära arva , et ma ei saa aru , miks sa kooli lõpetamisest korrutad , aga EPA-sse ei lähe ma ikkagi .

tkt0088 " Seda ma teadsin , et leian su siit ! "

tkt0088 Veskit sa ju ometi tead - " Veel üks pilet , veel üks pilet ... " "

tkt0088 Kamandab kahtkümmend viit vanamutti ja on enda arvates kindral .

tkt0089 Liibüalasest salateaduste tundja oli võtnud tõsiselt oma lubadust kirjutada keiser Jovianuse reisist Antiookiast Constantinopolisesse .

tkt0089 Keiser ajab riigiasju , pöördub palvetega kalilealaste jumala ja Jeesus Kristuse poole , seepeale otsib mind üles ja käsib järele uurida , mida ennustavad loomasisikonnad ja taevatähed .

tkt0089 Aega igatahes on mul laialt nii mõtisklemiseks kui ka kirjutamiseks ja seepärast ära pane pahaks , kui leiad mu kirjast pikki kirjeldusi või midagi muud sellist ülearust , mida ise juba tead või mida Sa tähtsaks ei pea .

tkt0089 Aga seda on minul küll raske , kui mitte hoopis võimatu ette näha , mis Sinule kui keiser Julianuse eluloo kirjutajale võib oluline olla .

tkt0089 Naeruväärt , kui meenutada , et viimastel mängudel Olümpias viskas krotonlane Theagenes oda kolme pletroni kaugusele .

tkt0089 Kastellide ülemad juba teadsid , kui kõrgele on Fortuna tõstnud Jovianuse .

tkt0089 Jovianus andis ülempreestrile hea hulga solidusi , et teda ei peetaks kitsipungaks .

tkt0089 Ent ta jäi jalamaid tummaks ning tardus soolasambaks , kui keiser palus teda endale tulevikku ennustada .

tkt0089 Sa tead sama hästi kui minagi , et on keelatud loori kiskuda tulevikult , kui on tegemist riigiasjade ja riigimeestega . "

tkt0089 " Ennusta mulle kui eraisikule . "

tkt0089 " Ma teadsin seda .

tkt0089 Kuid oma saatuse käest , ma arvan , ei pääse ju keegi , olgu ta vapper või arg , kui kord juba ilma ta sündind . "

tkt0089 Nõnda suhtus sellesse ennustusse keiser Julianus .

tkt0089 Aga ülempreester ei mõtelnudki tõelise tõlgendusega vaeva nägema hakata .

tkt0089 Tema võttis endale eeskujuks Aisopose valmi rebasest ja rongast , kellel oli juustutükk nokas .

tkt0089 Meistri tunned ära juba sellest , kui palju või õigemini kui vähe erinevaid värve ta oma maalil on kasutanud .

tkt0089 Tema pilgus on pigem melanhooliat ja nukrust , sest ta teab , et tema poolel on Zeus , kes aitab tal võita .

tkt0090 Meis oli liiga vähe peenust , et toetuda mingitele ideaalsetele väärtustele ( näete , ütlen - mingitele - , sest ei oska neid praegugi nimetada ! ) , ja vitaalsus mandus eneseirooniaks .

tkt0090 Valetasime igas reas , igas käeliigutuses , sest kujutlesime end ausaiks ja sitkeiks .

tkt0090 Kardan , et oleksime paleessegi toonud kitsed , vaese sauniku piimaandjad .

tkt0090 Ma ei kavatse midagi muuta selles , kuidas olen kõnelnud ja näinud .

tkt0090 Ei moonuta käekirja ega mõtle välja uusi enesenäitamise nippe , teades , et see , mis järgneb , reedab mu nagunii .

tkt0090 Võin ju öelda , et siin kõneleb Mari Kask ( nagu ma olen ) või Kallas või keegi teine , aga teie teate , et mind paneb kirja Ene Mihkelson , ning otsite , kuipalju kõneleb kaasa tema teadvus ja hoiakud .

tkt0090 Muidugi , päris lahti ei saa see Mihkelson nendest kahtlustustest ometi ( ja jumal teab , kas peabki saama või kas ta seda ise tahab ) , mind ahvatles võimalus püüda kirjutada üles iseennast , niipalju , kui ma tean , end eristan ja nii edasi .

tkt0090 Annan endale aru , et nii lihast ja luust , nagu end tunnengi , olen aheldatud Ene Mihkelsoni kui sulehoidja külge .

tkt0090 Ei , ma ei mõtle , et mõne mõrtsukaliku teo läbi .

tkt0090 Aastaaega ma ka ei tea .

tkt0090 Niisiis , ma ei tea , mis aastaaeg see oli , kui isa põrandat mõõtis ja ma ema süles mõnulesin .

tkt0090 Mida hiljem minu äraolekul räägiti , ma ka ei tea , kuid mõni aeg hiljem tuli minek tõesti kätte .

tkt0090 Tean seda sellest , et taevaserv läks siis juba heledamaks ja mu meel oli väga hale .

tkt0090 Ja sellest saadik ei tea keegi , kus tütar on või mis temast sai .

tkt0090 Vahel , kui olengi iseenda ja oma vanemate saatusest kõnelnud , on minust ikka valesti aru saadud - nii põnevaks ja määravaks olen mineku kõnelnud , et kuulajad on kujutlenud mind ennast mureliku rännumehena , kepp käes ja kott turjal , tulevikule vastu sammumas .

tkt0090 Sellest armetust ( ja suurejooneliseks kõneldud ) minevikust ei tea mu mälu tegelikult midagi .

tkt0090 Me olime kohal , kuigi täiskasvanudki ei teadnud , mida see " kohal " õieti tähendab .

tkt0090 Pikkamööda harjusin sellega , et ma pole enam maailma keskpunkt , ja kui ma ei tahtnud oma rusikaid vastu suletud uksi hellaks tampida , pidin arvestama nende piiridega , mis vanamutt seadis .

tkt0090 Vanemate kohta ütlesin ausalt : ei tea , öisest teekonnast tuli suu pidada .

tkt0090 Kuigi usun ka ise , et tegin juba lapseeas musta südametunnistuse ajel saatusliku valiku , ja öö varjus - kõik , nagu ma ennist ütlesin jne. - käisin kõigest kõike neljandat eluaastat ning nõndanimetatud küla piirdus tädi Adeele õuega , selle keskpunkt aga oli imelik kaev , mis teistmoodi kriginaga ketti allapoole rullis .

tkt0100 Tookord me jätsime kultuuriloo kõrvale - olime mõlemad varem käinud nii Goethe kui Schilleri majas , lossis , igasugu muuseumides , mausoleumis , ja suhtusime nüüd Weimarisse põlise veimarlase rahuga , kes ei tarvitse tormata muuseumist muuseumi , et kultuuriprogrammi iga hinna eest täis saada .

tkt0100 Seekord ei tohtinud ma Weimaris ühtki vaatamisväärsust vahele jätta , ma pidin oskama seda linna näha Lotte uudishimulike ja avastavate silmadega , kõike teadma , kõigile oma tütre võimalikele küsimustele põhjalikult ja huvitavalt vastama ja mis veel parem - oma jutuga neid küsimusi ennetama .

tkt0100 Ma olin selleks vaeva näinud , sirvinud uuesti üle Goethe ja Schilleri elulood , lugenud läbi kõik kunagi Weimarist ostetud prospektid ja brošüürid , ma võisin mustade pabersiluettide järgi ära tunda kõik Goethe armsamad .

tkt0100 Kes on Weimaris käinud , see teab , et kesklinn on jaamast küllaltki kaugel .

tkt0100 1960. aastate renoveering oli oma aja lõplikult ära elanud ning 1980. aastad , mis kõike vana palju enam respekteerivad , püüdsid nüüd ühendada kunagist biidermeierlikku õdusust kaasaegse komfordiga .

tkt0100 Peale selle oli Lotte millegipärast kogu aeg arvanud , et Schiller jäi surmani poissmeheks , nüüd aga ilmusid välja proua Charlotte ja neli last .

tkt0100 Muidugi tahtis Lotte kohe teada , mis sai Schilleri lastest , lastelastest jne. kuni tänapäevani välja , kas tema järglasi veel kuskil elab ja kui , siis kus ja kes nad on .

tkt0100 Laste puhul ei või kunagi päris kindel olla , sest alati oskavad nad küsida just seda , mida sa ei tea ja mille peale ise ei tule .

tkt0100 See pidi olema mõni muuseumitöötaja , võib-olla teadis tema , mis sai Schilleri järglastest .

tkt0100 Ei , Ilse Eulitz ei teadnud Schilleri järeltulijatest kahjuks mitte midagi , ent nüüd hakkas see küsimus tedagi huvitama .

tkt0100 " Weimaris elab üks daam , vanem naine , kes küll kõike teab , üks eluaegne muuseumitöötaja .

tkt0100 Proua Mannke , tema töötabki Herderi muuseumis , kas teate , ta teab absoluutselt kõike , absoluutselt kõike , uskuge , kindlasti oskab ta eesti keeles vähemalt kümneni lugeda , te ei kujuta ette , kui tark ta on , " vatras Ilse Eulitz edasi , ilmselt rahul , et sai hetkeks oma joonistuse kõrvale panna ja lemmiktegevuse , rääkimise juurde asuda .

tkt0100 Mina küll ei suutnud näha erilist tarkust asjaolus , et keegi oskab eesti keeles kümneni lugeda .

tkt0100 Kui ma alles algkoolis käisin , oskasime vähemalt kümnes keeles kümneni lugeda , kaasa arvatud taani ja slovaki keel .

tkt0100 Ma ei tea , kui palju Lotte proua Eulitzi sõnadest aru sai , kui palju lihtsalt instinktiivselt taipas , igatahes tegi ta väljakutsuva teatraalsusega ( mis sakslastele mõjub pigem ülima kombekusena ) oma traditsioonilise kniksu ja vastas kätteõpitult nagu koolitunnis : " Mu nimi on Mari-Liis , ma olen 12-aastane , lähen kuuendasse klassi ja oskan saksa keelt natuke , ein bischen . "

tkt0100 Kas sa tead , mu laps , kes oli Schiller ?

tkt0100 Ma ei mõtlegi hommikul vara Herderi majja minna , olgu seal nii võluv ja vaimustav kui tahes .

tkt0100 Miks ei võiks me lihtsalt sinuga kahekesi selles linnas ringi kolada , nagu me alguses kavatsesime , just nii nagu me ise tahame ja nagu meile meeldib ?

tkt0100 Miks sa pead alati teistega arvestama , miks sa tahad nendele võhivõõrastele muttidele meeldida ?

tkt0100 Mida ma Goethest tean ?

tkt0100 Ma leian , et see on tore .

tkt0100 Võib-olla teab Nora Flick nõu anda . "

tkt0108 Ta teadis , et Peeter teelist välja ei jäta , ehkki viimasel ajal oli ta muutunud ettevaatlikumaks .

tkt0108 See meie uus naaber , Kraakuvi mäe peremees , " teatas Peeter niisugusel moel , nagu tunneks ta uut naabrit ja võiks kinnitada , et see on mees õigete killast .

tkt0108 " Tea , mis häda minul teda hirmutada ! "

tkt0108 Kevadel ei saa enam loomi Kraakuvi mäele saata , peab ootma , kuni oma metsas mõni mätas haljemaks läheb , mõtles ta pliidi ja laua vahet käies .

tkt0108 Söögilaua taga istudes ja külalist oodates mõtles Peetergi , et võib-olla tuleks külamehele mõne sõnaga naiste lobast märku anda .

tkt0108 Eks see ole igaühele huvitav teada , mis su koha peal ennevanasti on olnud , on seal mühisenud mets ja ulgunud hundid või jaganud puid-maid inimesed .

tkt0108 Igat järsemat küngast , igat sügavamat lohku peab ta inimeste kätetööks .

tkt0108 " Siis ei teagi veel , kas rukis siinset maad sallib . "

tkt0108 Ei vist teagi , et leiva nägu ja tegu ei olene üksnes jahust , vaid ka küpsetajast . "

tkt0108 Leivaga enam-vähem rahule jäänud , proovis võõras ka kartuleid .

tkt0108 Kuigi ta neid sooje , puhta koorega kartuleid laitma ei hakanud , arvas ta ometi , et nii häid tahedaid maaõunu siin mail vist küll ei kasva kui seal rannaliivastel küngastel , kust ta tuleb .

tkt0108 Õige mees peab ikka kõigepealt enda ja loomade ulualuse peale mõtlema , kui ta ei taha oma peret niisuguse katsumise sisse tuua nagu tema , Peeter , oli olnud sunnitud tegema .

tkt0108 Aga see lootus läks luhta : naabrimees lõi käega ja kihutas soojale maale - "

tkt0108 Külalise imestus oli nii suur , et Peeter pidi üksikasjalikult seletama , mis ta Antsust teadis .

tkt0108 " Poleks mõistnud arvatagi , et teil säärased pillimehed majas , " kiitis külaline tunnustavalt .

tkt0108 " Uskusin , et siin metsas ainult puude kohinat kuulda võib . "

tkt0108 Need olid esimesed sõnad , mis ta võõrale ütles ja need ütles ta mingi erilise kahjurõõmuga , uskudes , et küsitav vastab eitavalt .

tkt0108 Nähtavasti ei pidanud tüdruk seda tiristamist mikski , sest ta kadus nüüd kohe vaheseina taha õigete pillimeeste juurde .

tkt0108 " Tead sina ta headust ! ? "

tkt0108 Ei tema küsi , kas teisele hing ka sisse jääb või mis teine temast arvama hakkab - peaasi , kui aga tüssata saaks . "

tkt0108 Ei ma usugi , et see tal esimest korda minusugust lolli haneks püüda oli . "

tkt0108 Ei tea , kas me oleme nii rumalad või nii ausad , et neist võitu ei saa . "

tkt0110 Sel hetkel vahetame Evaga pilke - ju see ongi nii mõeldud - ja ma jään täiesti rahule , et ta minu tassi suhkrut ei pane .

tkt0110 Või peab siiski Kaarlit paremaks ?

tkt0110 Ma alati higistasin selle vastiku toimingu juures , aga naine arvas , et just nii ma erutun .

tkt0110 See on kurat teab mis !

tkt0110 Mõtlen selle piinava mõtte ükskord lõpuni , nii et see mind edaspidi enam ei painaks : Vahhopski peab alati jääma Eva meheks !

tkt0110 Ma ju tunnengi Evat koos tema mehega .

tkt0110 Ma ise teisenen niikuinii , ilmselt seetõttu ei suudagi arvestada partneri metamorfoose .

tkt0110 Olen sellele küsimusele varsti pool elu mõelnud .

tkt0110 Mind on perekonda juba sisse mõeldud .

tkt0110 Eva ise ei tee minust väljagi .

tkt0110 Ta tunneb häid kombeid , on neid terve elu minu nahal treeninud .

tkt0110 Mäletan ainult läbi udu , kuidas Eva mu üle itsitab , et mu viis meelt on segi läinud , et näen ninaga , maitsen silmadega , mõtlen sõrmedega ...

tkt0110 Tajun kõige peenemaid nüansse : valguse mängu kuupaisteses toas ; meie mõlema hingamist ; puuokste vaikset sahinat ; üht kindlat meloodiat , mis heliseb mu sees ; veel tunnen suus lõhnava puuvilja maitset - ei saa ju olla , aga ometi on !

tkt0110 Jah , meeleerksus tuleb lõhnatajust ; mu nina eristab mitmeid virgutavaid lõhnavarjundeid , aga kahjuks nime neile anda ei oska ; lõhnades on midagi tuttavat , aga ka võõrast .

tkt0110 " Ma mõtlen parfüümi , Eva !

tkt0110 Mu ninale tundus see nagu rafineeritud daam kasakaratsul , aga Karla arvas : sellist võisid haista vallutajad mongolid - võõrad lõhnad , võõrad naised ...

tkt0110 " Eva , kas sa tead , miks mina iialgi kehalisest armastusest ei kirjuta ? "

tkt0110 Kust sa seda võtad ?

tkt0110 Või arvad , et Vahhopski teab rohkem , kui aina sellest kirjutab ?

tkt0110 Ma tean , et just see tõmbaks enamikku naisi ...

tkt0110 " Ütle , Eva , mis sa nüüd minust arvad ! "

tkt0110 Mõtlen hetkeks : kui õige kingiks poisile ?

tkt0110 Ei tea isegi , miks . "

tkt0110 Ära naera !

tkt0110 Ma ei tea , kes on selle mehe nahas ...

tkt0110 Teisipidi võttes , mitte keegi ei kingiks mulle niisugust vabadust nagu Vahhopski , ja vabadust ma hindan maailmas üle kõige !

tkt0110 " Ma tean , ma tean !

tkt0110 Kas sa ei leia , et mina sobiksin mesilasemaks , kui mehi veel rohkem oleks ? "

tkt0111 Neiu võis olla tudengiealine , ehkki kes see teadis , sest Hardi enda elu hakkas varsti sinnamaale jõudma , kus kõik naisterahvad tunduvad nooremad , kui nad tegelikult on .

tkt0111 Võib-olla ta leidis , et mehest , kelle sõnal on tema tuleviku suhtes kaalu , ei sobi pikem olla , igatahes lasi ta põlvist nõtku .

tkt0111 Ma tahaksin teada , kas mul üldse on mõtet ... "

tkt0111 " Ma mõistan , " lausus Hardi - liigsete emotsioonideta , nagu oleksid algajate säärased pöördumised tema jaoks igapäevane asi , aga piisava tähelepanelikkusega , sest ta suhtub neisse sellele vaatamata heatahtlikult ning täie vastutustundega .

tkt0111 " Te ikka teate , kus see asub ? "

tkt0111 " Peale ... " Hardi mõtles viivu , " peale kella nelja .

tkt0111 Ta pidas tütarlast heaks endeks .

tkt0111 Aga Kuntsel oli väheseid tõepoolest häid luuletajaid , kellega teda sidusid soojemad suhted , ning et too teda nii südamlikult kutsunud oli , siis Hardi mõtles , et küllap on seegi hea enne , viidates pöördepunktile tema ligemas elus .

tkt0111 Lõpuks - kes teab , kui ta positsioon tähtsustub , pole võimatu , et tal tuleb ka siia keldrisse hoopis sagedamini ronida küll välismaalaste , küll muidu külalistega .

tkt0111 Kuntsel tundis teda .

tkt0111 Nad ajasid Hardiga mõnusalt juttu , sest Kuntsel oli poeetide seas harvu erandeid , kes kriitikuid austas , tunnistades , et temal pole lihtsalt nii palju mõistust , et kõigest aru saada , mida nad kirjutavad .

tkt0111 " Võiksid sedagi näha , et meie üldse ei joo ! "

tkt0111 Ühelt poolt teadis ta kindlalt , et Kohiramm oli teisejärguline poeet , igal juhul kehvem kui Kuntsel .

tkt0111 " Vähemasti teistel on , kellega end võrrelda , " oli Ilumets kunagi Kohirammu aadressil teravmeelitsenud .

tkt0111 Samas Hardi teadis kindlalt , et heast kriitikust on kultuurile enam tulu kui kehvast luuletajast .

tkt0111 Hardi ei kavatsenud siin enam kaua istuda .

tkt0111 Kohe tabas teda uus üllatus : selgus , et ka Kuntsel tundis Ilumetsa , ning juba ta viipaski tollele kutsuvalt .

tkt0111 Mille eest ? mõtles Hardi kadedalt .

tkt0111 Oota-oota , küll sa varsti saama hakkad , parastas ta .

tkt0111 " Kahtlemata on teil õigus selles , et iga normaalne inimene eeldab , nagu peituks kunstniku hinges midagi erakordset kui mitte ebanormaalset .

tkt0111 Kui iga inimene oskaks tunda nagu Under ja mõelda nagu Tuglas ning suudaks oma hingeainest sama peenelt väljendada , siis kaoks vajadus kunstnike kui spetsialiseeritud kunstielamuste tootjate järele sootuks . "

tkt0111 " Sa oled ikka maru poiss , Ernst , et sa ka nii mõtled .

tkt0111 Mina arvan täpselt sedasama , ainult ma ei oska seda nii teaduslikult välja öelda .

tkt0111 Ja tead , missugune ?

tkt0111 Miks peeti arukaks kõike , mida ta kuuldavale tõi ?

tkt0111 Me peame võtma kõnealust kogumikku sama autori eelnevate kogumike taustal .

tkt0111 Me teame , kes ta ise on ja mis ta väärt .

tkt0112 Kas nad tõesti arvavad , et saavad asjadest aru ?

tkt0112 Näiteks mõtlevad noorusele ja leiavad , et mis seal ikka , teada puha ?

tkt0112 Homne päev võis tuua kurat teab mis , ja mitte kelleltki polnud midagi küsida , sest kõik vanemad inimesed vastasid eranditult asja läbiteinud inimeste vaatepuntkist .

tkt0112 Kõigepealt väljendaksin muidugi oma isiklikku kinnisideed , teisalt aga meenutaksin ühiskonnale kunagiste koolialmanahhide ja seega ka üldisemate mentaliteetide olemasolu ja lõpuks teeksin kolleeg Salurile meeldiva üllatuse , publitseerides samas ära tema noorpõlvejutu ja sundides teda koguni meeldivat pisikest honorari vastu võtma .

tkt0112 Ta pidi veel kõige juhtunu üle järele mõtlema , kuid peas keerlesid vaid üksikud mõtteniidid , mis kadusid , niipea kui neil sabast kinni näpsata .

tkt0112 Noorest ja närvilisest ajalooõpetajast võis seda veel arvata , aga oli ju hallipäine direktor ise palunud tal koolimajast lahkuda .

tkt0112 Eriti õpetajad oleksid pidanud olema rohkem tähelepanelikud ja arvestama seda , millise löögi annab selline sündmus tema isiklikule autoriteedile .

tkt0112 Milline mõttetu harjumus lugeda trepiastmeid , kui on teada , et neid on täpselt kakssada !

tkt0112 Polnud ju kaaslaste elumehelik kiitus meelitav ja valus oli meenutada seda , kuidas ema oma silmi põllenurka pühkis .

tkt0112 Jälle muutus samm aeglasemaks ja hetkeks vilksatas pähe mõte , et huvitav oleks teada , mitmes aste see nüüd juba on .

tkt0112 Poiss jooksis , jooksis nii , nagu jookseb inimene , kes on kaua kahelnud ja kes nüüd tõttab , et teha kõike halba heaks .

tkt0112 Sest kust pidi eesti koolipoiss tollal teadma , et on ka teistsugust kirjandust ?

tkt0112 Meenutame , et oli aasta 1959.

tkt0112 Ta pidi veel kõige juhtunu üle järele mõtlema , kuid peas keerlesid vaid üksikud mõtteniidid , mis kadusid niipea , kui ühel neist sabast kinni näpsata .

tkt0112 Raamatukoguhoidjad oleksid pidanud olema ettevaatlikud ja arvestama seda , millise löögi annavad teadmised , iseäranis võõrkeelsed või esoteerilised , nooruki isiklikule autoriteedile .

tkt0112 Milline mõttetu harjumus lugeda trepiastmeid , kui on teada , et neid on täpselt kakssada !

tkt0112 Jälle muutus samm veelgi aeglasemaks ja hetkeks vilksatas pähe , et huvitav oleks teada , mitmes aste see nüüd on .

tkt0112 Poiss jooksis nii , nagu jookseb inimene , kes on kaua kahelnud ja kes nüüd tõttab , et teha kõike halba taas heaks .

tkt0116 Ta seisis suletud ukse taga , keerutas ärritusest niiskete sõrmede vahel kortsunud paberilehte , mis veel veerand tundi tagasi oleks võinud kaassõitjate silmis ta hea nime päästa , kõnelemata kahest rublast , ja tundis , kuidas laug tema tahtest sõltumatult tõmblema hakkab .

tkt0116 Ta püüdis rahuneda , kuulas tuisu hootist rabinat ja mõtles , et elus tuleb ikka kõik kätte väikese hilinemisega nagu see piletki ja alati , kui on lõpuks olemas see , mida me äsja kogu hingest soovisime , selgub , et tegelikult on see juba tarbetu , et tegelikult vajame me sootuks midagi muud .

tkt0116 Seekord vajutas ta nupule pikalt , mingi sadistliku rõõmuga , teades , et televiisori ees istuv naine elab praegu läbi võõraid kirgi , rõõme ja naudinguid - kõike seda , mida monotoonselt kulgev abielu talle enam ammu ei suutnud pakkuda .

tkt0116 Heinrich vaatas luitunud hommikumantli all raskelt õõtsuvaid puusi , jämedavõitu sääri ning meenutas imestusega , kuidas kõik see oli talle tundunud nii kordumatu ja kaunina , et omandas mõneks ajaks elu mõtte .

tkt0116 Köögis õhtust süües mõtles ta , et naine ei õpi kunagi korralikult toitu valmistama ja see on üks põhjustest , miks nende abielu on hall , mage ja vürtsitu nagu pruunistamata jahust soust .

tkt0116 - Ei tea ...

tkt0116 Heinrich ei teadnud , milline see teistsugune elu on .

tkt0116 Sügisele mõeldes meenus Heinrichile , kuidas nad oma poega esimesel päeval kooli viisid .

tkt0116 Poiss oli astunud tähtsalt ja väärikalt , nagu teades , et nüüdsest on vanemate kõik lootused temaga seotud ; naine oli lilled ostnud , soengu teinud , nägi üle hulga aja üllatavalt kena välja ja Heinrich oli mõelnud , et paljudes asjades ei ole naine temast mitte ainult ettenägelikum , vaid ka targem .

tkt0116 Trepil oli Heinrichi pilk Vasili omaga kohtunud , ta oli rõõmsalt noogutanud , kuid klassivend ei tundnud teda vist ära .

tkt0116 Ta oli ka ise märganud iroonilisi pilke ja muigeid , tundnud , kuidas kael ja nägu õhetama löövad , ning kõik edasine oli muutunud selgeks piinaks .

tkt0116 Keegi ei teadnud ju , et ta on Vasili klassivend .

tkt0116 Teritatud tikkude rivi laual pikenes , ta oli käepideme läheduses leidnud ühe teravama koha , mis päris kenasti lõikas , ja ta tundis , kuidas ebameeldiv pinge kehast kaduma hakkab .

tkt0116 Oma esimest koolipäeva meenutades mõistis ta , et elu on tublisti edasi läinud , muutunud rikkamaks ja võimalusterohkemaks , kuid küllap paljus ka varasemast märksa keerukamaks .

tkt0116 Ta pani noa kõrvale , püüdis mälus möödunud aegu ja asjaolusid taastades seda meelde tuletada , kuid päevastest ärritustest vaevatud aju oli kiuslikult tõrges .

tkt0116 Sarnad seesmisest naerust tukslemas , voolis Heinrich tikuotsi ning mõtles , et arvatavasti tegelevad nii ta endine koolivend kui ka olümpiavõitja praegu sama asjaga , sest õppeasutus , klass ja vanematele antud kodune ülesanne on ju samad .

tkt0116 Võib-olla ei tundnud Vasil teda esimesel koolipäeval tõepoolest ära , ja kust võiski ta kodupaigas käimata teada , et väikesest kolkakülast pole mitte tema ainsana pealinna tulnud .

tkt0116 Kuid poja esimesel koolipäeval üleelatud häbi tegi veel praegugi haiget ja seda meenutades tuli Heinrichile pähe idee , mis teda ennastki kohutas : astuda kooli lõpuaktusel koos oma naise ja juba täiskasvanud pojaga Vasili , tema naise ja tütre juurde , sirutada käsi ning öelda : - Tere , Puuksu .

tkt0116 Ta teadis , et vaevalt tal selliseks sammuks julgust jätkub , kuid võimalust kui sellist ei saanud keegi temalt ära võtta ja ... kes teab .

tkt0116 Ta tahtis midagi öelda , kuid siis tõmbus temagi nägu muigele ja nainegi puhkes naerma , nagu teadnuks , milles on asi .

tkt0116 Heinrich nägi , et täidlusele vaatamata on naise keha veel sile ja prink , ja äkki tahtis ta seda keha puudutada : sulgeda silmad ja tunda , kuidas keha vastab ta silitavale käele , muutudes üha järeleandlikumaks , leebemaks , tänulikult soojaks ...

tkt0116 Selles naerus arvas Heinrich kuulvat mõistmist ja heakskiitu ning ta mõtles , et kuidas ka poleks , on tal tegelikult naisega vedanud , sest ustavamat sõpra ja seltsimeest ei suudaks ta enam kusagilt leida .

tkt0116 Naer oleks nagu ränga koorma õlgadelt maha võtnud : hinge tõmmates tundis Heinrich , et keha suriseb mõnusalt , on pehmelt soe ja ramb nagu pärast</