Eesti keeles

Kadri Vider

Kadri

E-mail:
kadri.vider@ut.ee
Birth date:
November 26, 1969
Position:
Reseacher
Research interests:
semantics, computer lexicons, word sense disambiguation, lexical functions
Education:

Courses:

Publications

2006

 1. Neeme Kahusk, Kadri Vider Semantic Relations in Glosses and Explanations: Do They Help? Third International Wordnet Conference, GWC 2006. Jeju Island, Korea. pp. 191-198.
 2. Kerner, K., Vider, K., Kahusk, N. Sõnatähendused ja nende ühestamine tekstides. Keel ja arvuti. TÜ üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 6 Tartu 2006, pp 97-104
 3. Orav, H., Vider, K. Millist leksikoni vajab arvuti tähenduse mõistmiseks?. Keel ja arvuti. TÜ üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 6 Tartu 2006, pp 85-96

2005

 1. Neeme Kahusk, Kadri Vider TEKsaurus - The Estonian WordNet Online. The Second Baltic Conference on Human Language Technologies, April 4-5, 2005. Proceedings, pp. 273-278.
 2. Vider, K., Kerner, K. Word Sense Disambiguation Corpus of Estonian. The Second Baltic Conference on Human Language Technologies, April 4-5, 2005. Proceedings, pp. 143-148
 3. Vider, K., Orav, H. Estonian wordnet and Lexicography. Symposium on Lexicography XI. Proceedings of the Eleventh International Symposium on Lexicography. May 2-4, 2002 at the University of Copenhagen. Ed. by H. Gottlieb, J. E. Mogensen and A. Zettersten. Sarjas: Lexicographica, Series Maior 115. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2005, pp. 549-555
 4. Muischnek, K., Vider, K. Sõnaliigituse kitsaskohad eesti keele arvutianalüüsis. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 1(2004). Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2005, pp 99-114

2004

 1. Vider, Kadri and Kahusk, Neeme HLT makes sense in Word Sense Disambiguation of Estonian The First Baltic Conference Human Language Technologies: The Baltic Perspective Riga, Latvija 2004 pp. 174-178
 2. Vider, K., Orav, H. Concerning the difference between a conception and its application in the case of the Estonian wordnet Proceedings of the second international wordnet conference. Eds. P.Sojka, K. Pala, P. Smrz, Ch. Fellbaum, P. Vossen. Masaryk University, Brno, 2004, pp. 285-290

2003

 1. Vider, K., Orav, H. Idee ja rakenduse vahe tesauruse näitel Eesti Keele Instituudi toimetised 14. Toimiv keel I. Töid rakenduslingvistika alalt. Eesti Keele Sihtasutus Tallinn 2003 pp. 313 - 322

2002

 1. Vider, Kadri Notes about labelling semantic relations in Estonian WordNet Proceedings of Workshop on Wordnet Structures and Standardisation, and how these Affect Wordnet Applications and Evaluation; Third International Conference on Language Resources; Third International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2002). Toim. D. N. Christodoulakis, C. Kunze, L. Lemnitzer. ELRA, Las Palmas de Gran Canaria 2002 pp. 56-59
 2. F.Rinaldi, J.Dowdall, M.Hess, K.Kaljurand, M.Koit, N.Kahusk, K.Vider Terminology as Knowledge in Answer Extraction. TKE-2002, Nancy, France, 2002 pp. 107-112.
 3. J.Dowdall, M.Hess, N.Kahusk, K.Kaljurand, M.Koit, F.Rinaldi, K.Vider Technical Terminology as a Critical Resource. Proc. LREC-2002, Las Palmas, 2002, Vol. VI, pp. 1897-1903.
 4. Orav, H, Vider, K. Kas tesaurus ja tekstid lähevad kasutuses kokku? Kogumikus Tähendusepüüdja Catcher of the Meaning”, TÜ üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 3, Tartu 2002, pp. 297-303
 5. Kahusk, N., Vider, K. Estonian WordNet Benefits from Word Sense Disambiguation Kogumikus Proceedings of the 1st International Global WordNet Conference, Central Institute of Indian Languages, Mysore, India, 2002, pp. 26-31
 6. Vider, K. and Kaljurand, K. Automatic WSD: Does it make sense of Estonian? Kogumikus Proceedings of SENSEVAL-2 Second International Workshop on Evaluating Word Sense Disambiguation Systems 2002, pp. 159-162

2001

 1. Vider, Kadri Eesti keele tesaurus - teooria ja tegelikkus Leksikograafiaseminar "Sõna tänapäeva maailmas" Leksikografinen seminaari "Sanat nykymaailmassa". Ettekannete kogumik. Toim. M. Langemets. Eesti Keele Instituudi toimetised 9. Tallinn 2001 pp. 134-156

2000

 1. Kadri Vider, Neeme Kahusk, Heili Orav, Haldur Õim, Leho Paldre Eesti keele tesaurus Kogumikus " Arvutuslingvistikalt inimesele" Tartu 2000 pp. 127-152
 2. Neeme Kahusk, Kaarel Kaljurand, Mare Koit, Kadri Vider Kasutajaliides info hankimiseks elektroonilisest käsiraamatust: Zürichi ja Tartu ühisprojekt. Kogumikus " Arvutuslingvistikalt inimesele" Tartu 2000 pp. 167-182
 3. Orav, H., Vider, K. Estonian WordNet. Kogumikus Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum. 7.-13.8.2000 Tartu. Pars V. Dissertationes sectionum: Linguistica II. pp. 490-497

1999

 1. Vider, Kadri Sagedasemad eesti verbid semantilises andmebaasis Tartu Ülikool, 1999. TÜ magistritöö. (Käsikiri, säilitatakse üldkeeleteaduse õppetoolis.)

1998

 1. Vider, K., Orav, H. Sõna tasandilt mõiste ruumi Keel ja Kirjandus 1 1998 pp. 57-64

1997

 1. Kadri Vider Some Problems in Estonian Wordnet Papers of the Second Swiss-Estonian Student Workshop on Computational and Theoretica and Theoretical Linguistics Zurich 1997 Electronic publication

1996

 1. Kadri Vider 2-3-aastaste laste sõnavara Kogumikus Suomalaiskielten omaksumista tutkimassa Toim. K. Toivainen, Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, nr. 53 1996 pp. 125-137
 2. Kadri Vider and Heili Orav WORDNET: An On-line Lexical Database Papers of the First Swiss-Estonian Student Workshop on Computational and Theoretical Linguistics. Haldur Õim and Mare Koit (eds.) Tartu 1996

1995

 1. Kadri Vider 2-3-aastaste eesti laste sõnavara In Estonian. English title: Vocabulary of 2- to 3-Year Old Estonian Children. Summary in Finnish. Manuscript for Baccalaureus Artium 1995

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Webmaster    Last modified: October 11 2018 13:49:35.