Sissejuhatus Pythonisse
Järgmine

Sissejuhatus Pythonisse

Neeme Kahusk

Versioon 0.2 ( 2007-04-04 )

Python on programmeerimiskeel, mis on kergesti omandatav, kuid võimas. Oma nime on ta saanud Monty Pythoni lendava tsirkuse järgi.


Sisukord

1. Sissejuhatus
Kursuse eesmärgid
2. Käivitamine ja sulgemine
Interaktiivne kasutamine
Kus on Python?
Pythoni interaktiivse seansi alustamine ja lõpetamine
Aritmeetlised tehted
Koodi kirjutamine
Algtekst failis
3. Andmetüübid
Arvud
Tõeväärtus
Stringid
Loendid
Hulgad
Korteežid
Kujutused
4. Tsüklid ja tingimused
Tsükkel for
Tingimus if
Tingimustsükkel while
Tsükli töö katkestamine ja jätkamine
Tõeväärtuse kontrollimine
5. Funktsioonid
Funktsiooni defineerimine
Vaikimisi argumendid
6. Moodulid
Moodulite kasutamine
7. Tekstitöötlus
Moodul string
Stringikonstandid
Stringifunktsioonid
Stringide formaatimise operatsioonid
Regulaaravaldised
Operatsioonid regulaaravaldistega
Regulaaravaldiste süntaks
8. Failide lugemine ja kirjutamine
Failiobjektide meetodid
Pikeldamine
9. Vead ja erinditöötlus
Süntaksivead
Erindid
Erinditöötlus
10. Objektorienteeritud programmeerimine
Sissejuhatus
Klassi kirjeldus
Klassi eksemplarid
Millal kasutada objekt-orienteeritud lähenemist?
Sõnastik
A. Installeerimine
Kuidas Pythonit hankida
Muu

Tabelite nimekiri

3.1. Olulisemad tehted arvudega
3.2. Loogikatehted (kasvava prioriteediga)
3.3. Tehted stringide ja teiste järjestustüüpidega
3.4. Tehted loenditega
3.5. Tehted kujutustega
7.1. Teisenduslipu märgid
7.2. Teisendustüübid

Valemite nimekiri

1.
2.
3.
4.
Järgmine